Den nye efteruddannelse går i gang

I april går de første af i alt 2.000 fængselsbetjente i gang med Kriminalforsorgens nye efteruddannelsesforløb, som politikerne afsatte 21,6 millioner kroner til i flerårsaftalen.

Fængselsforbundet har i høj grad presset på for at sikre dette uddannelsesløft for landets erfarne betjente.

Målsætningen er, at efteruddannelsen skal styrke fængselsbetjentenes kompetencer i forhold til resocialiseringen af de indsatte. Uddannelsen er bygget op over otte moduler, hvor der veksles mellem teori og praktik. Kriminalforsorgen har netop offentliggjort en video, som fortæller mere om uddannelsen. 

Se videoen her