December 07 – januar 08 nr. af “Fængselsfunktionæren på gaden”

Læs blandt andet om:

  • Fængselsfunktionærer bagerst i lønkø.
  • Forvirring om løntal.
  • Kritik af Arbejdstilsynets indsats i
    Kriminalforsorgen.
  • Fængselsfunktionærer under anklage.
  • Oprettelse af pensionistforening.

Læs fagblad 12/07 og 1/08 her.

 

Kim Østerbye
Forbundsformand