De statsligt ansatte siger ja til OK15

87 procent af de statsligt ansatte har ved urafstemning sagt ja til løn- og ansættelsesvilkår for de næste tre år.

Dermed er det forlig, som Centralorganisationernes Fællesudvalg (CFU) indgik med Finansministeriet i februar 2015, vedtaget. Overenskomsten har virkning fra 1. april 2015 til 31. marts 2018.
 
OK-resultatet betyder en samlet aftalt lønstigning over de kommende tre år på 4,45 procent. Dertil kommer, at parterne har forudsat en stigning på 2,1 procent, den såkaldte reststigning. Den er blandt andet et udtryk for den lønudvikling, som sker via lokal løndannelse. De aftalte lønstigninger betyder, at staten ikke sakker bagud i forhold til lønudviklingen på det private arbejdsmarked, hvilket har været et afgørende krav for CFU.