De lokale lønforhandlinger går i gang

Fængselsforbundets tillidsrepræsentanter mødes snart med vores arbejdsgiver ved forhandlingsborderne i Kriminalforsorgens områder og på institutioner om årets lokale lønforhandlinger.

Tillidsrepræsentanterne er klædt på gennem forbundets uddannelse i forhandlingsteknik, og de prioriterer ud fra de indstillinger, de modtager. Man kan indstille sig selv og sine kollegaer. Det er en forudsætning, hvis man ønsker at komme i betragtning.

Rammen i år er den samme som sidste år, cirka 6 millioner kroner, men alligevel er der mindre at forhandle om lokalt. Det skyldes, at forbundet har aftalt med direktoratet, at der også anvendes midler til centrale lønforbedringer. De centrale forhandlinger som også er i gang handler om anciennitetstillæg til basispersonale efter et antal år på sluttrin i løngrupperne 2 og 3 og højere løn til enhedsledere.

Information om den lokale proces er udmeldt lokalt i de enkelte områder. Alle forhandlinger forventes afsluttet inden årets udgang.

Med venlig hilsen

René Larsen

Forbundssekretær


Læs mere: Sådan forhandler Fængselsforbundet din løn