De indsatte låses inde i længere tid

Personalemanglen er så udtalt, at Kriminalforsorgen har valgt at forlænge det tidsrum, hvor de indsatte sidder alene bag lås og slå.

Det kræver personale, hvis man skal hjælpe indsatte med at komme væk fra den kriminelle bane. Men Kriminalforsorgen mangler flere hundrede fængselsbetjente og værkmestre i øjeblikket. Derfor er der ikke mandskab nok til at løse alle opgaver For at løse denne problemstilling har Kriminalforsorgen valgt at øge indelukningen af de indsatte.

I første omgang er der tale om et pilotprojekt i Odense Arrest og fængslerne i Renbæk, Nykøbing, Enner Mark, Nyborg, Storstrøm og København.

I Odense Arrest betyder det konkret, at de indsatte er isolerede to timer mere hver dag, idet celledøren først låses op klokken 8 i stedet for klokken 7 om morgenen, mens natlukningen er fremrykket fra klokken 21 til klokken 20.

Nu er de indsatte låst inde mere end halvdelen af tiden. Det bekymrer mig, for det påvirker de indsattes psyke at sidde alene.
Jens Dalum, tillidsrepræsentant.

Det er en helt forkert udvikling, mener Fængselsforbundets tillidsrepræsentant Jens Dalum: ”Nu er de indsatte låst inde mere end halvdelen af tiden. Det bekymrer mig, for det påvirker de indsattes psyke at sidde alene. Jo, mere vi låser dem inde uden kontakt med personalet, desto større er risikoen for, at fængselslivet rammer dem negativt.”

Det har ifølge tillidsrepræsentanten også konsekvenser for fængselsbetjentenes arbejdsmiljø: ”Det er ikke i vores interesse, at vi presser de indsatte endnu mere. I forvejen har personalet mindre og mindre tid til de indsatte; administrationsopgaverne fylder mere og mere. Så i stedet for at tale med de indsatte, sidder vi og taler i telefon med kommunen,” siger Jens Dalum.

I Enner Mark Fængsel betyder de nye regler, at de indsatte spærres inde tre timer mere i weekenden. Fængselsforbundets tillidsrepræsentant Maj-Britt Balle synes, det er en ærgerlig udvikling, men kalder det et nødvendigt onde, som tingene er i øjeblikket: ”Vi mangler mange betjente, så vi er tvunget til at finde løsninger for at frigøre mandskab. Heldigvis er det kun i weekenden, at indelukningen er øget. Det var værre, hvis det også var alle hverdage.”

Hensyn til ansatte
Kriminalforsorgens direktør Thorkild Fogde understreger, at den øgede indelukning alene skyldes personalemanglen. Projektet er et af flere initiativer, som skal frigøre mandskab i fængsler og arresthuse. ”Principielt er det ikke den vej, vi generelt ønsker at gå. Men i den nuværende situation mener vi, at hensynet til de indsatte må vige for hensynet til de ansatte,” siger han.

Direktøren er opmærksom på, at initiativet også påvirker de ansattes arbejdsmiljø: ”De indsatte og ansattes vilkår hænger selvfølgelig sammen. Det tager vi med i vores overvejelser, når vi evaluerer pilotprojektet.”

Der er dog ikke udsigt til projektet droppes. Tværtimod bliver de udvidede låsetider formentlig indført i flere fængsler og arresthuse.

”Der mangler stadig mange betjente. Derfor arbejder vi på en række bemandingsløsninger. En af mulighederne er selvfølgelig øget indelukning af de indsatte,” siger Thorkild Fogde.

Nem og billig løsning
Fængselsforbundets formand Kim Østerbye mener, at den øgede indelukning er et skridt i den helt forkerte retning.

Det er selvfølgelig nemt og billigt at bure fangerne inde uden kontakt med personalet, men det får man ikke bedre mennesker og mindre kriminalitet ud af. Kim Østerbye, formand i Fængselsforbundet.

”Det er selvfølgelig nemt og billigt at bure fangerne inde uden kontakt med personalet, men det får man ikke bedre mennesker og mindre kriminalitet ud af. Fortsætter vi af det spor, kan vi lige så godt smide nøglen væk. Derfor håber jeg, at det er en midlertidig løsning, at vi låser fangerne inde i længere tid.”

Af Søren Gregersen

 

 FRIGØRELSESINITIATIVER
I løbet af de seneste fem år har over 732 fængselsbetjente forladt Kriminalforsorgen herunder halvdelen frivilligt. I samme periode er det kun lykkedes at rekruttere 378 betjente.

For at løse personaleunderskuddet har Kriminalforsorgen iværksat en række initiativer. Eksempelvis er der blevet flyttet fængselsbetjente væk fra fodlænkeordningen og administrative funktioner.

Konflikthåndteringskurser er blevet aflyst. Ringe Fængsel er blevet udvisningsfængsel hurtigere end planlagt. De indsatte låses inde længere tid. Og der er indført flere 12-timers-vagter.