Danske fængsler er Nordens billigste

Det er umuligt at drive danske fængsler billigere uden at gå på kompromis med kvaliteten. Sådan lyder budskabet fra Fængselsforbundet til dagens analyse fra regeringens Råd for Offentlig-Privat samarbejde, hvor Kriminalforsorgen i Danmark sammenlignes med Tyskland og Storbritannien.

Fængselsforbundet peger på, at det i forvejen er markant billigere at drive fængsel i Danmark end i vores nordiske nabolande Norge og Sverige. Det oplyste justitsminister Morten Bødskov til Folketingets Retsudvalg i begyndelsen af året. I Sverige koster en lukket plads 2.451 kr. i døgnet. I Norge koster den 2.332 kr. I Danmark koster den kun 1.899 kr. Tilsvarende er åbne pladser betydeligt billigere i Danmark end i Norge og Sverige.

Fængselsforbundets formand, Kim Østerbye, siger: “Inden man falder i svime over udgifterne til danske fængsler, bør man have styr på fakta. Det er mere rimeligt, at sammenligne Danmark med lande som har samme tilgang til straf og resocialisering, end med lande hvor man primært lægger vægt på opbevaring af fangerne. Man kunne også have sammenlignet med Hviderusland, så ville danske fængsler fremstå endnu dyrere,” siger Kim Østerbye.

Han mener, at Danmark netop opnår gode resocialiseringsresultater, fordi der er en rimelig personalenominering: “Vi er ude blandt de indsatte. Vi går ikke bare rundt på en ringmur med et gevær. Det betyder, at sikkerhed og resocialisering går hånd i hånd,” siger formanden.

Og ideen om at overlade sikkerhedsopgaver til private firmaer, kalder formanden problematisk set fra en demokratisk synsvinkel: “Statens magtudøvelse – ligegyldigt om det er i form af militær, politi eller straffesystem – bør altid være underlagt demokratisk kontrol. Denne grundlæggende forudsætning for de indsattes retssikkerhed bør ikke gradbøjes.”

Endelig mener Kim Østerbye, at rapportens konklusion om at udlicitering har givet besparelser i andre lande, er meget tynd: “Kun i to ud af rapportens seks cases er der dokumentation for, at man har opnået en nettobesparelse ved øget konkurrence,” siger han.

Yderligere information, Kim Østerbye, 72 55 99 99.