Bo Yde Sørensen ny formand for FængselsforbundetFængselsforbundet har i dag valgt Bo Yde Sørensen til at lede forbundet de kommende år. Det skete på forbundets kongres i København.

Den nye forbundsformand vil sætte medlemmernes hverdag i fokus og arbejde for en mere inkluderende linje i forbundet.

”Jeg vil give vores medlemmer et formandskab, der er i øjenhøjde med dem. Det skal foregå i en respektfuld ånd og tone og i en forståelse for deres virkelighed. Derfor kommer vi til at arbejde med en strategi frem til næste kongres, hvor vi sætter medlemmernes virkelighed i fokus.

”Han er opmærksom på, at der er mange problemer at kaste sig over: ”Kriminalforsorgen er midt i en historisk krise. Vi mangler flere hundrede betjente. Fængsler og arresthuse er overfyldte. Der er stor nedslidning. Hvis Kriminalforsorgen skal ud af dødvandet, kræver det, at der igen kommer fokus på vores medlemmers professionelle faglighed. Uden faglighed og rimelige arbejdsvilkår vil personaleflugten bare fortsætte,” siger Bo Yde Sørensen.

Han peger på, at den seneste flerårsaftale for Kriminalforsorgen omfattede over 250 nye betjente: “Lige nu mangler vi 500 betjente – og så er de 250 nye betjente ikke engang talt med.”

Den nye formand understreger desuden vigtigheden af, at forbundet omfavner alle sine medlemmer: ”Fængselsforbundet skal være et stærkt fællesskab for alle vores medlemmer. Både fængselsbetjente, de uniformerede ledere, værkmestre, fiskerikontrollører og selvfølgelig vores nye kollegaer i form af transportbetjente og institutionsmedarbejdere. Det vil jeg gøre alt, hvad jeg kan for at sikre.”

Bo Yde Sørensen afløser Kim Østerbye, som har siddet i formandsstolen de seneste 15 år.

Yderligere information: Bo Yde Sørensen, 72 55 99 98.


BLÅ BOG
Bo Yde Sørensen har arbejdet som fængselsbetjent i Statsfængslet i Nyborg i 14 år.

I 2007 blev han valgt som tillidsrepræsentant og formand for lokalafdelingen af Fængselsforbundet.

I 2013 blev Bo Yde Sørensen valgt som forbundssekretær for de lukkede fængsler. Han blev genvalgt på kongressen i 2015, som forbundssekretær for hele forbundet.

Bo Yde Sørensen har siden februar fungeret som stedfortrædende formand, og er nu udpeget af Fængselsforbundets kongres til at fortsætte ved roret som forbundets formand.