Besparelser risikerer at sætte fart på svingdøren til fængslerne

Der kommer ikke færre gengangere i fængslerne ved at skære på antallet af fængselsbetjente. Sådan lyder budskabet fra Fængselsforbundets 100 års kongres, der bliver afholdt i Middelfart i dag.

Fængselsforbundets formand, Kim Østerbye, er bekymret for en sparerunde, der blev aftalt som en del af efterårets politiske aftale for Kriminalforsorgen. Sparerunden rammer blandt andet vagtbemandingen i fængsler og arresthuse, hvor der skal spares 63 millioner kroner i de kommende fire år.

“Det er en rigtig dårlig idé at skære i bemandingen. Der er i forvejen alt for mange vagter, hvor fængselsbetjente er alene med de indsatte. Nu er der risiko for flere. Det er både farligt for den enkelte betjent, og det underminerer den politiske målsætning om at nedbringe antallet af kriminelle, som vender tilbage til fængslerne igen og igen,” siger Kim Østerbye og fortsætter: “Hvis målsætningen skal indfries, kræver det, at vi er til stede ude blandt fangerne.”

Formanden er samtidig bekymret for en kommende reorganisering af Kriminalforsorgen. Ikke fordi han er imod nytænkning, men fordi han er bange for, at forbundets medlemmer bliver tromlet i processen: 

“Reorganiseringen skal ske i respekt for medarbejderne og de værdier, som vi er så stolte af. Og det skal gøres med fokus på faglighed og opgaveløsning. Kun på den måde får man engagerede og motiverede fængselsbetjente til at bære udviklingen fremad,” siger Kim Østerbye. 

Yderligere information, Kim Østerbye, 72 55 99 99.