Besparelser i Arbejdstilsynet rammer ansatte med hårdt arbejdsmiljø

Landets fængselsbetjente og andre erhvervsgrupper med stor nedslidning bliver ramt, når arbejdsmiljøindsatsen forringes. Sådan lyder budskabet fra Fængselsforbundet, efter regeringen lægger op til drastiske besparelser på Arbejdstilsynet.

Med regeringens finanslov nedlægges der 140 stillinger i Arbejdstilsynet til nytår. Det svarer til, at hver femte medarbejder bliver fyret. Nedskæringen kommer blandt andet til at forringe tilsynets indsats i forhold til psykisk arbejdsmiljø, som har været til stor gavn i Kriminalforsorgen.

Forbundssekretær i Fængselsforbundet, Allan Kjær, er bekymret for, hvordan besparelserne rammer i fængsler og arresthuse: “Arbejdstilsynet sikrer, at Kriminalforsorgen gør noget ved arbejdsmiljøet. De har flere gange sat særligt fokus på det psykiske arbejdsmiljø bag murene og kommet med råd, vejledning og påbud. Jeg tvivler stærkt på, at tilsynet kan fastholde samme indsats fremover,” siger han.

Forbundssekretæren peger på, at landets fængselsbetjente ofte rammes af nedslidning: “Derfor er det vigtigt, at der er en offentlig myndighed, som evner at beskytte erhvervsgrupper som os. Regeringen bør snarere styrke indsatsen mod nedslidning på arbejdsmarkedet end at udhule den,” siger Allan Kjær.

Yderligere information, Allan Kjær, 72 55 99 92