Berlingske: Artikelserie om fængselsbetjentes arbejdsvilkårBerlingske belyser i en artikelserie Kriminalforsorgen og fængselsbetjentes arbejdsvilkår.

Bemærk, at de artikler, der linkes til er betalingsartikler, som vi ikke har rettigheder til at dele i deres fulde længde. Man skal have abonnement for at læse dem.


Berlingske, 12. juli

Kriminalforsorgen har lavet en stor afgangsanalyse for at finde ud af, hvorfor så mange fængselsbetjente søger væk. Den sætter Berlingske fokus på i tre artikler. De ser både på analysens resultater og den måde, den efterfølgende er blevet behandlet på og har i den forbindelse interviewet  justitsminister Nick Hækkerup, flere retsordførere og Fængselsforbundets formand Bo Yde Sørensen.

Forbundsformanden spørges i den første artikel til både den store afgang og selve analysen og svarer:

»Det er vi nødt til at tale om, og problemer på arbejdsmarkedet kan kun løses i samarbejde mellem arbejdsgiver og arbejdstager. Derfor er det katastrofalt, at analysen blev gemt,« siger Bo Yde Sørensen.

Justitsminister Nick Hækkerup citeres blandt andet sådan:

»Den er en af de evidenser, der tårner sig op og tegner et entydigt billede af Kriminalforsorgen som voldsomt presset, hvor medarbejderne ikke har de arbejdsforhold, de skal have, og hvor der er problemer med at håndtere særligt nogle grupper af indsatte,« siger Nick Hækkerup

LÆS ARTIKLEN: Alarmerende rapport afslører hvorfor fængselsbetjente forlader jobbet

I en anden artikel kritisere tidligere direktør for Kriminalforsorgen Thorkild Fogde for ikke at have videregivet resultaterne fra afgangsanalysen. SFs retsordfører citeres blandt andet sådan:

»Jeg synes, afgangsanalysen er en plet på Thorkild Fogdes CV. Han har gemt på den og skjult, hvor slemt det egentlig stod til. Det her er ekstrem vigtig viden for politikerne,« siger Karina Lorentzen Dehnhardt. 

LÆS ARTIKLEN: Partier kritiserer Thorkild Fogde for, at de ikke fik afgangsrapport

Berlingske deler i en tredje artikel 13 udsagn fra afgangsrapporten, der beskriver, hvorfor tidligere ansatte forlod jobbet i Kriminalforsorgen.

Man kan blandt andet læse:

En tidligere fængselsbetjent: »Det hele gik op i registreringer og registreringer. Ingen kunne give et ordentligt svar, og selvom man havde noget på hjerte, blev der ikke lyttet. Måske var det, man havde at sige, slet ikke så tosset, men du blev ikke inddraget i noget som helst. Du skulle bare parere ordrer – lige såvel som min leder skulle parere ordrer opad.«

LÆS ARTIKLEN: 13 forklaringer – derfor forlod de jobbet som fængselsbetjent


Berlingske, 13. juli
De grovere og grovere overfald, som fængselsbetjentene oplever, er en af årsagerne til det pres, der præger arbejdsvilkårene i fængslerne. Det sætter denne artikel fokus på gennem et interview med en tidligere ansat og med fakta som:

I 2017 blev fængselsbetjente udsat for vold 175 gange. I 2018 skete det 182 gange, og i 2019 var der 195 tilfælde af vold mod fængselsbetjente. I går kunne Berlingske beskrive, at blandt andet netop volden fra de indsatte er en del af forklaringen på, at mange fængselsbetjente flygter fra jobbet.

Situation er »helt uacceptabel«, understreger justitsminister Nick Hækkerup (S) over for Berlingske.

LÆS ARTIKLEN: Danske fængselsbetjente bliver udsat for flere og grovere overfald


Berlingske, 14. juli

Søren er fængselsbetjent i Politigårdens Fængsel og har skrevet dagbog i en uge. Han skriver blandet andet:

Hvis og når tingene brænder på, kan man stort set altid regne med hjælp fra en kollega. Så rykker vi sammen i bussen. Nogle familier har svært ved at forstå det, men jeg plejer at sige, at hvis man er ansat i Kriminalforsorgen, har man to familier. Den derhjemme og så den blå familie, og nogle gange er man tilbøjelig til at prioritere den blå familie. Det kræver helt sikkert en meget forstående ægtefælle/kæreste at være sammen med en fængselsbetjent.

LÆS ARTIKLEN: En fængselsbetjents dagbog


Berlingske, 15. juli
Ytringsfriheden er sat under mikroskop i denne artikel, og den har i følge Berlingske trange kår.

I artiklen står der for eksempel: “Den statslige arbejdsgiver Kriminalforsorgen er villig til at gå endog meget langt for at lukke munden på kritiske medarbejdere.”

LÆS ARTIKLEN: Medarbejdere bad i nødråb om indflydelse på ferie – svaret var bøder og irrettesættelser


Berlingske, 16. juli
Justitsministeren og retsordførerne bliver i denne artikel spurgt til, hvordan de forholder sig til problemerne i Kriminalforsorgen.

»Det er et totalt presset sted – der både strukturelt og konkret har store problemer, som vi skal have rettet op,« siger Nick Hækkerup.

LÆS ARTIKLEN: Stort politisk flertal vil rette op på Kriminalforsorgen

I Berlingske den 16. juli kan du også se hele det brev, en gruppe ledere sendte til øverste ledelse, hvorefter de blev mødt af bøder og irettesættelser, som det blev beskrevet i en artikel den 15. juli. 

Brevet begynder sådan:

Som et sidste forsøg på at nå til forståelse, og som et udtryk for desperationen i blot tre af kriminalforsorgens institutioner, tillader vi os at skrive en mail på vegne af (navn på arresthus udeladt, red.), (navn på arresthus udeladt, red.) og (navn på arresthus udeladt, red.), der beskæftiger 36 kolleger, 33 betjente og tre enhedsledere.

LÆS ARTIKLEN: Her er brevet som Kriminalforsorgen straffede ledere for at sende 


Berlingske, 17. juli

Kriminalforsorgens nye direktør vil have genåbnet den sag, der viste en ytringsfrihed under pres og som Berlingske skrev om den 15. og 16. juni.

Direktøren siger blandt andet sådan til Berlingske:

»Jeg vil ikke kommentere den konkrete sag, men jeg vil gerne sige noget om, hvorvidt det er i orden at kritisere arbejdsforholdene. Og det er fuldstændigt i orden. Det er også mere end i orden – vi vil gerne have, at vores ansatte gør det. Hvis folk går og tænker alt muligt, men ledelsen ikke får det at vide, så kan vi jo ikke gøre det bedre,« siger Ina Eliasen.

LÆS ARTIKLEN: Kriminalforsorgens nye direktør: sag om bøde og irettesættelser for at sende ‘nødråb’ med intern kritik skal genbehandles 


Berlingske, 18. juli

Ina Eliasen erkender problemerne i Kriminalforsorgen og peger på en forbedring af arbejdsmiljøet som en del af løsningen.

LÆS ARTIKLEN: Kriminalforsorgens nye direktør slår et slag for en åbenhedskultur


Berlingske, 19. juli

I en leder i Berlingske bliver ledelsessvigt og forfejlet integrationspolitik opstillet som årsagerne til krisen i Kriminalforsorgen.

LÆS LEDEREN: Krise i fængselsvæsenet forstærkes af ledelsessvigt


Berlingske, 22. juli

Politikerne har selv skabt Kriminalforsorgens nuværende problemer. Det skriver forhenværende fængselsinspektør Hans Jørgen Engbo i et debat indlæg.

LÆS DEBATINDLÆGGET: Politikerne har selv skabt Kriminalforsorgens problemer


Berlingske, 2. august

Kronik: Dansk fængsels-knowhow er blevet forvist til pulterkammeret, mens politikere og andre uden fængselserfaring har fyldt huset op med procedurebeskrivelser og indkøbt grej. Det skaber flere sikkerhedsproblemer, og det forringer vores mulighed for at begrænse kriminaliteten.

LÆS KRONIKKEN: Danske fængsler er dygtige til deres håndværk – men alligevel er de på katastrofekurs


Berlingske, 4. august

Justitsminister Nick Hækkerup (S) bebuder både flere penge og strukturelle ændringer for at afhjælpe problemerne med personaleflugt og vold mod ansatte.

LÆS ARTIKLEN: Medarbejdere udsættes for “helt uacceptable voldshandlinger”: Flere penge skal løse problemer i Kriminalforsorgen