Bedre vilkår for ansættelse af pensionerede fængselsbetjente og værkmestre


For at lette presset på bemandingssituationen har Fængselsforbundet og Kriminalforsorgen fastlagt nye vilkår for ansættelse af pensionerede fængselsbetjente og værkmestre.

Hvor det tidligere kun har været muligt at anvende pensionerede fængselsbetjente i bemandingen i op til otte timer om ugen, vil det fra 13. april 2023 være muligt at ansætte pensionerede fængselsbetjente i op til 37 timer om ugen. Det samme gælder pensionerede værkmestre.

Forbedrede vilkår
I håb om at tiltrække flere tidligere kollegaer, kommer der desuden bedre ansættelsesvilkår. Det betyder blandt andet, at pensionerede fængselsbetjente og værkmestre, der ansættes på de nye vilkår, fremover får en timeløn på ca. 200 kroner i timen. I dag er timelønnen på 182 kroner. Herudover tildeles der en pension på 15 procent samt feriegodtgørelse på 12,5 procent af lønnen.

De nye vilkår fremgår af dette regulativ.