Banderne hvidvasker penge i Vestre Fængsel

Sidste år blev der indbetalt seks millioner kroner til indsatte i Vestre Fængsel fra venner og familie. En stor del var til rocker- og bandemedlemmer, der efter endt afsoning lovligt kan trække hundredetusindevis skattefri kroner ud.

Når man kommer i fængsel, har man god mulighed for at vaske sorte penge hvide. I hvert fald hvis man er indsat i Vestre Fængsel i København, og har nogle uden for murene til af administrere finanserne.

Konkret kan hvidvaskningen foregå ved, at pårørende indbetaler kontante pengebeløb til bestemte indsatte. Pengene er nu i fængslets varetægt med kvitteringer for indbetalinger. Pengene figurerer dermed i det offentlige system, og kan skattefrit udbetales, når den indsatte løslades.

Sidste år blev der indbetalt 6.000.000 kroner i lommepenge på Vestre Fængsel.

En af de fængselsbetjente, der har modtaget tusindevis af kroner til indsattes konti, er Johnny Bonnerup. Han er dagligt vidne til hvidvasken med fængslet som mellemmand.

“Forleden kom en kammerat til ti indsatte og indbetalte 20.000 kroner, der skulle fordeles ligeligt. Samlet set blev der indbetalt 56.000 kroner alene den dag. Der er ingen tvivl om, at nogle indsatte sparer op i fængslet, og efterfølgende får hvide penge ud efter endt afsoning. Der er trods alt grænser for, hvad man kan bruge penge på i fængslet,” siger Johnny Bonnerup.

Han tilføjer, at de indsatte maksimum må have 500 kroner i kontanter på cellen, som de reelt ikke har nytte af, da alt handel i Vestre Fængsels butik er kontantløst.

Især bandemedlemmer modtager penge
Vestre Fængsel er et arresthus, men det har samtidig afdelinger, hvor negativt stærke indsatte såsom bandemedlemmer og rockere afsoner deres straffe. Sådan har det været siden 2001. Det er især denne gruppe, der modtager store kontante indbetalinger.

“Det er langt fra alle indsatte, der har et socialt netværk, der kommer med tusindkronesedler som lommepenge. Selvom jeg ikke har tal for hvordan pengene fordeler sig på de indsatte, er mit kvalificerede gæt, at langt størstedelen går til bandekriminelle,” siger Johnny Bonnerup.

Den anskuelse bakkes op af fængselsbetjent Jane Volder. Både hende og Johnny Bonnerup har været 25 år på Vestre Fængsel, og har set hvordan ordningen med kontante indbetalinger er overhalet af virkeligheden.

“Tidligere var det jo den lokale Brian Brækjern, der sad i Vestre, og da var der ingen, der kom og indbetalte store kontantbeløb. Men situationen er helt forandret med bandemedlemmer og rockere. Der kommer jo knægte og indbetaler flere tusinde kroner til folk, de nærmest ikke kender navnene på,” siger Jane Volder.

Har skrevet til to justitsministre om hvidvaskningen
Fængselsbetjentene er forpligtet til at tage imod pengene, men de har længe forsøgt at råbe systemet – med justitsministeren i spidsen – op, da de mener, situationen er absurd. Alle som har gyldig billedlegitimation kan nemlig indbetale ubegrænsede kontante beløb til de indsatte.

Johnny Bonnerup har selv skrevet til to justitsministre om problemstillingen. Først Søren Pind (V) og siden Søren Pape Poulsen (K). Begge har kvitteret for modtagelse af henvendelsen, men intet er sket.

Derfor fortsætter praksis, og det frustrerer Johnny Bonnerup, Jane Volder og andre fængselsbetjente på Vestre Fængsel.

“Når man nu taler så meget om Al Capone-metoden overfor rockere og bander, er det en gåde, at man stadig ikke har set på det her. Penge lugter ikke, og så snart de er overført til den indsattes konto, er de vasket hvide,” siger han.

Kriminalforsorgen arbejder på sagen
Annette Esdorf, der er centerdirektør for Center for Straffuldbyrdelse, kender godt til problematikken, og finder også at praksis med indbetalingerne er uhensigtsmæssige.

“Kriminalforsorgen er enig i, at de mange indbetalinger til indsatte på Vestre Fængsel kan være et problem. Direktoratet har sammen med Kriminalforsorgen Hovedstaden i nogen tid arbejdet med at afdække problemet og finde løsningsforslag,” siger hun og tilføjer: “Spørgsmålet blev drøftet på seneste koncernledelsesmøde, hvor det blev besluttet at fremskynde arbejdet med at finde en løsning.”

Af Kristian Westfall