Artikel fra JP lørdag med ny kritik

Artikel fra JP lørdag med ny kritik

Selvfølgelig skal retsstaten gælde i Vridsløselille

Jyllands-Posten skrev lørdag den 14. april en artikel om
Statsfængslet i Vridsløselille, hvoraf det fremgår, at
fængselsfunktionærerne i fængslet tidligere kunne skalte og valte
med de indsatte, som de havde lyst til, og at
fængselsfunktionærerne helst så, at fængslet stod uden for
almindelige retsstatsprincipper.

Det billede har intet hold i virkeligheden.

Artiklen bygger på en række usande påstande. Det er ikke rigtigt,
at fængselsfunktionærerne står bag en “vanvittig overdreven
anvendelse af vold” i fængslet. Det er heller ikke rigtigt, at
fængselsfunktionærerne udsætter de indsatte for ubegrundede
flytninger. Det er ledelsen, som træffer beslutninger om
flytninger. På samme måde er det ikke rigtigt, at
fængselsfunktionærerne anvender “en skruppelløs brug af isolation”.
Det er også ledelsen, der træffer beslutninger om dette.

De problemer, der tidligere var i fængslet, var i høj grad
ledelsesproblemer. Derfor er fængselsfunktionærerne de første, som
jubler over, at vi har fået en ledelse, som har gjort op med
vilkårligheden i fængslet. Vi er i høj grad enige med inspektør
Hans Jørgen Engbo om, at der behov for klare linier. Det er ikke
godt for nogen, at ingen kender dagsformen for de regler, som skal
gælde i fængslet.

Læs Inspektørens nyhedsbrev om artiklen
her.

Kim Østerbye
Forbundsformand