Andenplads til Fængselsforbundet på Facebook i 2020

Fængselsforbundet klarer sig godt på Facebook. Det viser en ny analyse blandt alle FH-forbund, som Common Consultancy har udarbejdet.

Fængelsforbundet kommer ind på en andenplads, når man korrigerer for forbundenes størrelse.

Det er forbundenes evne til at organisere og mobilisere på Facebook, som der er blevet målt på.

Generelt har forbund med stærke faglige fælleskab og smalle målgrupper, størst succes på Facebook, mens store forbund med en bred medlemsskare har sværere ved at få medlemmerne til at agere.

Analysen viser også, at offentligt ansatte interagerer mere på Facebook end privatansatte.


Kilde: Hvordan klarer fagbevægelsen sig på Facebook anno 2020? Common Consultancy