Aftaler om ny løn på hjemmesiden

Aftaler om ny løn på hjemmesiden


Aftalen om det nye lønsystem for Kriminalforsorgens uniformerede
personale træder i kraft den 1. januar 2012. De aftaler, der er
forhandlet centralt, og som bl.a. danner grundlaget for
fastsættelse af basislønnen, kan nu ses på hjemmesiden under
medlemmer – regler og aftaler – løn og pension – ny løn


/medlemmer/regler-og-aftaler/loen-og-pension/ny-loen.aspx

Aftalen om nyt lønsystem for bl.a. tjenestemænd under
Fiskeridirektoratets Tjenestemandsforening blev genforhandlet ved
OK11. Aftalen kan ses på hjemmesiden under medlemmer –
fiskerikontrollør – løn.


/medlemmer/fiskerikontrolloer/loen.aspx

 

Med venlig hilsen

René Larsen
Forbundssekretær