Aftale om nyt lønsystem til det uniformerede personale

Aftale om nyt lønsystem til det uniformerede
personale

Fængselsforbundet og Direktoratet for Kriminalforsorgen indgik i
går en aftale om det nye lønsystem, som træder i kraft 1. januar
2012. Aftalen betyder, at de formelle rammer for lønsystemet er på
plads.

Kriminalforsorgens institutioner går nu i gang med at overføre
medarbejderne til det nye lønsystem.

Lønsystemet indebærer lønstigninger for alle medarbejdere. For
fastansatte fængselsbetjente og værkmestre er lønstigningen minimum
på 7.200 kr. om året, og for lederne er lønstigningen minimum på
5.000 kr. om året.

Desuden bliver der fordelt en pulje på 16 mio. kr. til
engangsvederlag til medarbejderne i forbindelse med det lønsystem.
Det vil ske efter de forhandlingsprincipper, der gælder for det nye
lønsystem. Fordelingen vil derfor ikke, som tidligere, ske ved en
ligelig fordeling mellem fastansatte medarbejdere.

Fængselsforbundets formand, Kim Østerbye, siger: “Vi er glade
for aftalen. Det betyder, at vi endelig efter fire års
forhandlinger, kan begynde den praktiske implementering af det nye
lønsystem. Nu mangler der et stort stykke arbejde i
institutionerne, hvor tillidsrepræsentanterne skal forhandle lønnen
på plads for den enkelte medarbejder.”

 

aftale ny løn

Kriminalforsorgens personalechef
Liselotte Bering-Liisberg og
Fængselsforbundets
formand Kim Østerbye indgik den 7.
september
aftale om udmøntning af det nye lønsystem.