Ændring af adoptions- og barselslov

Ændring af adoptions- og barselslov giver flere rettigheder til
registrerede partnere

I forbindelse med overenskomstforhandlingerne 2008 fik
registrerede partnere ret til 2 ugers orlov med løn umiddelbart
efter fødslen af den anden partners barn.

Pr. 1. juli 2009 er adoptions- og barselloven også ændret
således, at alle registrerede partnere har ret til fravær i
forbindelse med stedbarnsadoption af den anden partners barn, og
arbejdsgiveren har samtidig fået ret til dagpengerefusion.

Ændringerne i adoptionsloven betyder, at en registreret partner
kan adoptere sin partners barn allerede ved fødselstidspunktet.
Arbejdsgiveren får i forlængelse heraf mulighed for
dagpengerefusion.

Arbejdsgiverens ret til dagpengerefusion er afhængig af, at
følgende forudsætninger er opfyldt: Barnet er blevet til ved
kunstig befrugtning med anonym donorsæd Partnerne boede sammen på
tidspunktet for den kunstige befrugtning og Der er givet samtykke
til adoption Dansk Fængselsforbund rejste i februar 2007 hele
spørgsmålet om registrerede partneres ret til orlov i de første 2
uger efter fødslen. Forbundet gik i dialog med Socialdemokraternes
daværende ligestillingsordfører Anne-Marie Meldgaard, der har båret
sagen videre.

Dansk Fængselsforbund er derfor meget tilfredse med, at der nu
er sket en markant forbedret ligestilling på området.

Se lov om ændring af adoptions- og barselloven
her

Hent yderligere information om reglerne for barselsorlov til
statsansatte i Personalestyrelsens og CFU’s barselsvejledning.

Hent vejledningen
her (bemærk dog at vejledningen er på 264 sider og fylder
3.7MB)

René Larsen
Forbundssekretær