Adgangen til peberspray udvides

Fængselsforbundet har henvendt sig til justitsministeren og bedt om at få udvidet adgangen til peberspray for det uniformerede personalet.

Nu skriver justitsminister Karen Hækkerup til venstres retsordfører Karsten Lauritzen, at hun agter at udvide adgangen.

Udvidelsen omfatter fast bæring af peberspray: 

  • På alle transporter af indsatte fra lukkede afdelinger, lukkede fængsler og arresthuse.
  • På nattjeneste i alle fængsler og arresthuse.
  • I arresthuse, der er postbesat med døgnvagter.
  • For personale, som er en del af et alarmberedskab i de lukkede fængsler/arresthuse.
  • På hospitalsvagter.
  • For Kriminalforsorgens hundeførere.
  • I alle sikkerhedsafdelinger, som er særligt sikrede arrestafdelinger og særligt sikrede afdelinger.

Læs ministerens svar her.