81,5 millioner ekstra til Kriminalforsorgen

Regeringen yder en ekstrabevilling på 81,5 millioner kroner for at afhjælpe presset på kapacitet og bemanding.

Det er lykkedes at få politisk opmærksomhed omkring problemerne i landets fængsler og arresthuse. Regeringens Økonomiudvalg har tildelt en ekstrabevilling på 81,5 millioner kroner til Kriminalforsorgen i 2020. Pengene går primært til at dække underskuddet på Kriminalforsorgens budget på grund af overbelæg. Belægget har ligget på 100 procent i tre år i træk.

Desuden går pengene til at udvide Kriminalforsorgens kapacitet med 60 pladser og til at afhjælpe den store mangel på fængselsbetjente.

Fængselsforbundet hilser de nye penge velkommen: ”Det er rart, at der nu endelig er en politisk erkendelse af, at situationen er uholdbar i Kriminalforsorgen,” siger forbundsformand Bo Yde Sørensen.

Bo Yde Sørensen tilføjer dog, at pengene langt fra løser alle problemer: ”Kriminalforsorgen har store strukturelle problemer med overbelæg, personalemangel og dårligt arbejdsmiljø. Det håber jeg, at politikerne er opmærksom på.”

Det er rart, at der nu endelig er en politisk erkendelse af, at situationen er uholdbar i Kriminalforsorgen, siger Bo Yde Sørensen.

PTSD
Justitsminister Nick Hækkerup (S) understreger i et brev til Fængselsforbundet, at han er bekymret for situationen, og han vil se nærmere på nye initiativer på dette område efter sommerferien. Et af Kriminalforsorgens problemstillinger er omfanget af PTSD. En ny undersøgelse fra VIVE viser, at mange fængselsbetjente er ramt af PTSD.

Ros til personalet
Nick Hækkerup roser desuden Fængselsforbundets medlemmer for at sikre, at Kriminalforsorgen fortsat er i drift tiltrods for corona-epidemien.