35 millioner kroner til fastholdelse af personale

Fængselsforbundet har indgået en aftale om ekstra lønmidler til resten af 2022. Beløbet er estimeret til 35 millioner kroner og er øremærket fastholdelse og bonus til erfarent og stabilt personale.

Aftalen omfatter fastansatte fængselsbetjente, værkmestre, transportbetjente, uniformerede enhedsledere og enhedschefer og gælder fra august til og med december 2022.

Fængselsforbundets formand, Bo Yde Sørensen er godt tilfreds med aftalen.

”Flerårsaftalen gav os elevlønnen tilbage og dermed lønløft til eleverne. Nu får vores vedholdende medlemmer også taknemmelighed og skulderklap i form af lønkroner. Selvom det ikke fjerner alle vores problemer, er det et signal om anerkendelse af dem, der har været her i flere år og som bliver og knokler. Det har de fortjent længe, og det har vi kæmpet for lige så længe. Så jeg er en glad forbundsformand lige nu, ” siger han.

Hvad kommer det til at betyde?
Aftalen betyder, at de medarbejdere, der lever op til aftalens krav, samlet set kan komme op på 21.000 kroner ekstra i løntillæg.

Man kan få de forskellige tillæg både uafhængigt af hinanden og sammen i en kombination.

Hvilke tillæg er der?

  • Tillæg på 1.000 kroner om måneden for stabilt fremmøde.
  • Tillæg på yderligere 2.000 kroner for stabilt fremmøde i hele perioden. 
  • Fastholdelsesbonus på 5.000, hvis man bliver i aktiv tjeneste til og med december 2022.
  • Et tillæg på 1.000 kroner i de måneder, hvor du bidrager med 24 overarbejdstimer eller mere.

Fængselsforbundet har indgået en aftale om et engangsvederlag på 4.000 kroner til de kollegaer, der i én eller flere af årets første syv måneder har budt ind med 24 overarbejdstimer eller mere. 

Også varige lønkroner
Fængselsforbundet har samtidig indgået en aftale om fastholdelses- og erfaringstillæg. Tillægget er på cirka 4.400 kr. om året og tildeles fængselsbetjente og værkmestre, der har fået erfaringstillæg i fire år eller mere.