25 millioner kroner i forlig om 48-timersreglen


Efter et langt forhandlingsforløb er der indgået et forlig mellem Fængselsforbundet og Kriminalforsorgen om brud på 48-timers reglen.

Kriminalforsorgen har ikke sørget for, at medarbejdernes ekstra indsats har været inden for reglerne. En medarbejders arbejdstid må ikke overskride 48 timer i gennemsnit om ugen inden for en periode af fire sammenhængende måneder. Det fremgår af et arbejdstidsdirektiv fra EU.

Overtrædes denne regel kan medarbejderen være berettiget til en godtgørelse. Derfor udbetales der nu næsten 25 millioner kroner til over 700 nuværende og tidligere medarbejdere, som fra oktober 2016 til og med oktober 2022 har arbejdet mere end det tilladte. Forældelsen for eventuelle krav er fem år.

Hvornår får man besked?
Kriminalforsorgen vil i løbet af november 2022 kontakte medarbejdere, som skal have en godtgørelse via e-Boks.

Kriminalforsorgen kan have overset nogle brud; hovedsageligt i tiden før 2019. Du kan henvende dig til Kriminalforsorgen på L48@krfo.dk, hvis du ikke er blevet kontaktet inden slutningen af november. Angiv, hvornår du mener, der har været brud på 48-timers reglen i forhold til dine vagter. Du kan også spørge Fængselsforbundet.

Tiltag for at undgå yderligere brud
Det er arbejdsgiveren, som har ansvaret for at 48-timersreglen ikke overskrides. Alligevel har Kriminalforsorgen givet medarbejdere lov til at arbejde mere, end tilladt. Det er sket, fordi Kriminalforsorgen på grund af en gammel lokalaftale har ment, at 48-timers reglen kunne beregnes på en anden måde.

Der er iværksat tiltag for at sikre, fejlen ikke opstår fremover. Blandt andet er vagtplanlægningssystemet blevet udviklet, så der er en advarsel, der gør opmærksom på, hvis reglen overskrides.