Nyt om psykisk arbejdsmiljø

  

Nyt om psykisk arbejdsmiljø

Psykisk arbejdsmiljø er en central del af arbejdsmiljøet på
arbejdspladserne. LO har igennem mange år fokuseret på barrierer og
muligheder for at styrke Arbejdstilsynets kontrol og opgave med at
forebygge et dårligt psykisk arbejdsmiljø.

Vi har de sidste tre år samarbejdet med Center for Arbejdsmiljø
& Arbejdsliv på Roskilde Universitet om at se på muligheder for
at styrke Arbejdstilsynets tilsyn med psykisk arbejdsmiljø. Denne
nye rapport, hvortil også to af Kriminalforsorgens fængsler har
bidraget som eksempler,  beskriver hvordan Arbejdstilsynet
griber ind i arbejdet med psykisk arbejdsmiljø ude på
arbejdspladserne, og beskriver en række dilemmaer og
udfordringer.

Rapporten viser at det kan lade sig gøre ved Arbejdstilsynets
mellemkomst at vende et dårligt psykisk arbejdsmiljø til et godt
psykisk arbejdsmiljø, og at en velfungerende
arbejdsmiljøorganisation, opbakning fra ledelsen og en udviklet
medarbejderinddragelse er helt afgørende.

Læs
mere

Med venlig hilsen

Ina Rasmussen
fængselsforbundet