Stop volden

Der er åbenlyst et problem med sikkerheden i fængslerne. Volden mod personalet er steget markant. Det er stærkt kritisabelt. Derfor skal der sættes meget kraftigere ind for at stoppe volden.


EPISODER MED FYSISK OG PSYKISK VOLD MOD PERSONALET
2011: 268
2012: 306
2013: 363
2014: 422
2015: 401
2016: 622
2017: 679


REKORDHØJE TAL FOR VOLD MOD FÆNGSELSBETJENTE
Det er farligere og farligere at være fængselsbetjent. I de første ni måneder af 2017 har der været 506 episoder med fysisk eller psykisk vold mod personalet i landets fængsler og arresthuse.


VOLDEN STIGER I DE ÅBNE FÆNGSLER
Antallet af overfald mod personalet i de åbne fængsler er næsten tredoblet på fem år.


VOLD OG TRUSLER MOD FÆNGSELSBETJENTE ER STEGET MED 50 PROCENT PÅ ET ÅR
I 2016 har der været 50 procent flere vold- og trusselsepisoder mod fængselsbetjente end i 2015.


VOLD, SYGEFRAVÆR OG OVERARBEJDE STIGER MARKANT
Arbejdsmiljøet i fængsler og arresthuse bevæger sig i den forkerte retning.


VOLDEN ER RYKKET IND I DE ÅBNE FÆNGSLER
Miljøet har ændret sig radikalt i de åbne fængsler. Antallet af overfald mod personalet er næsten fordoblet på et år.

 

 

 


UNDERSØGELSE: VOLD MOD FÆNGSELSBETJENTE
Vold og chikane er et udbredt problem for landets fængselsbetjente. Det viser Fængselsforbundets spørgeskemaundersøgelse.