Stop volden

Voldsniveauet i fængsler og arresthuset er langt højere i forhold til tidligere. Det er stærkt kritisabelt.


EPISODER MED FYSISK OG PSYKISK VOLD MOD PERSONALET
2018: 537
2017: 674
2016: 622
2015: 401
2014: 422
2013: 363
2012: 306


VOLDEN STIGER I DE ÅBNE FÆNGSLER
Antallet af overfald mod personalet i de åbne fængsler er næsten tredoblet på fem år.


VOLD OG TRUSLER MOD FÆNGSELSBETJENTE ER STEGET MED 50 PROCENT PÅ ET ÅR
I 2016 har der været 50 procent flere vold- og trusselsepisoder mod fængselsbetjente end i 2015.


VOLD, SYGEFRAVÆR OG OVERARBEJDE STIGER MARKANT
Arbejdsmiljøet i fængsler og arresthuse bevæger sig i den forkerte retning.


VOLDEN ER RYKKET IND I DE ÅBNE FÆNGSLER
Miljøet har ændret sig radikalt i de åbne fængsler. Antallet af overfald mod personalet er næsten fordoblet på et år.

 

 

 


UNDERSØGELSE: VOLD MOD FÆNGSELSBETJENTE
Vold og chikane er et udbredt problem for landets fængselsbetjente. Det viser Fængselsforbundets spørgeskemaundersøgelse.