2018

Referat af møde i uniformsudvalget
Indkaldelse til HB-møde den 8. og 9. maj 2018
Personalenyt fra forbundskontoret
Referat af csu-møde
Orientering om konflikt i forbindelse med OK 18
Ny cirkulæreskrivelse – behandling af sager, hvor en indsat klager over at være blevet udsat for overgreb m.v.
Overenskomstforhandlinger er brudt sammen
Ny hovedorganisation
Ingen sammenlægning med FFT
Ændrede datoer for HB-møder 2018