Arkiv 2013

Leder du efter informationer om, hvad der er sket tidligere? Vi har samlet alle tidligere HB-nyheder i vores arkiv. Vælg årsarkiv via venstremenuen.


Referat fra HB-møde den 12. og 13. december 2013
Ny instruks om vagtplanlægning
Skattefradrag 2013
Retningslinjer om personaleoverskud
Til kalenderen – planlagte HB-møder og kongres 2015
Materiale til HB-møde den 12. og 13. december 2013
Materiale fra ledermøde den 20. og 21. november 2013
Forbundets bemærkninger til Bandepakken
HUSK at opdatere medlemssystemet!
Nyt link til medlemssystemet
Orientering om besparelser til hovedbestyrelsen
Opblødning i forhandlingerne om ny løn
Notat om ansættelse på flere tjenestesteder som følge af regionaliseringen
Resultat ”fanehøring”
Orientering om ny sundhedsordning
Indkaldelse til HB-møde den 12. og 13. december 2013
Høringssvar vedrørende sikkerhed i retssale
Haster – høring om fanebestilling
Referat fra HB-møde den 26. og 27. september 2013
Så skydes lønforhandlingerne i gang
Informationsmøderne er på plads
Tilskud til møder 3. kvartal 2013
Sigtelinje i lønforhandlingerne
Forbundets bemærkninger til besparelserne
Informationsfolder ” SU i skoleperioder – løn i praktikperioder”
Aftale om nedsættelse af 11 timers reglen er forsat gældende
Skiftedag for Kriminalforsorgens sundhedsordning
Supplerende materiale til behandling på HB-mødet 26. og 27. september
Referat af møde i CAU (Den Centrale Arbejdsmiljøudvalg) d. 21.06.2013
Rejseholdets spareforslag til tjenestestederne
Info om de generelle besparelser (kan sendes ud til medlemmerne)
Generelle besparelser udsendt til tjenestestederne
Materiale til HB-møde den 26. og 27. september 2013 + referat fra HB-møde den 12. august 2013
En sejr til Fængselsforbundet!
Ansættelsesstop
Direktoratet inviterer til dialogmøder
Forbundets bemærkninger til reorganisering
Ny leverandør af presseovervågning
Forsinket PTSD – afviste sager kan nu genoptages
OBS – Indkaldelse til tillidsmandskursus november 2013 og januar 2014.
Referat fra HB-møde den 22. og 23. april 2013
Feriepengesagen – status
Reminder – Lær at bruge den nye SU-aftale
Intet nyt er måske godt nyt
Referat fra forbundets kongres den 30. og 31. maj 2013
Regler for fritagelse for kontingent A-kasse – nye elever på SU (kun til intern brug)
Så er jubilæumsgaverne på vej ud på tjenestestederne
Arbejdsmiljølovgivningen skal overholdes
Høring vedr. reorganisering – NB! Kort frist
Indkaldelse til ekstraordinært HB-møde den 12. august 2013
Revideret seniorpolitik for kriminalforsorgens medarbejdere.
projektgruppen for optimal bemanding
Status på antal søgte forebyggelsespakker
Indkaldelse til HB-møde den 26. og 27. september 2013
Referat fra CSU møde
Ny blanket til lommebogsoplysninger 2014
Sagsbehandling i sager om afsked på grund af fravær
Skatteministeren svarer på beskatning af psykologbehandling
Svarfrist 9. august 2013 – Lommebogsoplysninger 2014
Indkaldelse til tillidsmandskursus november 2013 og januar 2014
Tilskud til møder 2. kvartal 2013
Lær at bruge den nye SU-aftale
Nattjeneste ved 55 år
Høringssvar vedr. brug af peberspray
Referat fra CSU-møde den 28. maj 2013
Særlig indmeldelsesblanket til jubilæumsamnesti
Afsked på grund af uegnethed eller manglende samarbejdsevne
Deltagere søges til uddannelse i professionel kommunikation
Direktoratet indskærper procedure om lønforhandlinger
Så ses vi snart -Praktisk info om kongressen 30. og 31. maj 2013
Erhvervsuddannelse for de indsatte
Skrivelse om rejseholdet
Den lokale indsats i arbejdsmiljøarbejdet
Husk deadline 15. maj 2013 tilmelding ledsagere
Intro til tillidshvervet
Udmøntning af flerårsaftalen
Materiale til kongres
Vi mangler delegerede til kongressen
Rejseholdets besøgsdatoer
Vedrørende taskesagen
Om Sundhedsordningen
Om optimal bemanding
Materiale til HB-møde den 22. og 23. april 2013
Optimal bemanding
Tilskud til møder i 1. kvartal 2013
Undersøgelse om handleplansarbejdet i Kriminalforsorgen – 1. del
Indkaldelse til HB-møde den 22. og 23. april 2013
Orientering til HB om konflikt på statens område
Referat fra HB-møde den 26. og 27. februar 2013
Sidste nyt om trivselsreform, overenskomst mv.
Beregn din pension
Tilmelding af tilhørere til jubilæumskongressen 30. og 31. maj 2013 på Comwell Middelfart.
Materiale om flerårsaftalens projektorganisation
Udsendelse af årsregnskab 2012
Feriepengesagen
Indkaldelse til kongres
Supplerende materiale til HB-mødet i februar 2013
Materiale til HB-møde den 26. og 27. februar 2013
Mere om OK13
Indkaldelse til HB-møde den 26. og 27. februar 2013