Arkiv 2011

Leder du efter informationer om, hvad der er sket tidligere? Vi har samlet alle tidligere HB-nyheder i vores arkiv. Vælg årsarkiv via venstremenuen.


Status på sag om efterbetaling af feriepenge
OBS! Ny dato for forhandlingskursus
REMINDER! HUSK at opdatere medlemssystemet nu!
Skattefradrag 2011
Nyt vedr. Tilbagetrækningsreformen (herunder udbetaling af efterlønsbidrag)
Lønoplysninger og fortrolighed
Ny Løns forhandlingsmøde
Forhandlingskursus for HB-medlemmer
Tilskud til møder i 4. kvartal 2011
Høringssvar vedrørende fængslede kvinder
Referat fra CSU-møde den 25. august 2011
Skema til indstilling af engangsvederlag og tillæg
Forhandlingsretten for løngruppe 4
Forberedelse til HB-mødet
Materiale til HB-møde den 28. og 29. november 2011
Link til medlemssystemet
HUSK at opdatere medlemssystemet nu!
Omlægning af IT
Referat fra HB-møde 22. og 23. september 2011
Fængselsforbundet i medierne i 3. kvartal 2011
Lokalafdelingernes bidrag til Fængselsforbundets jubilæumsskrift
Indkaldelse til HB-møde den 28. og 29. november 2011
Referat af møder i Det Centrale Arbejdsmiljøudvalg
Sidste nye vedrørende det nye lønsystem
Tilskud til møder i 3. kvartal
Deltagerliste til de sidste uddannelsesdage – Arbejdsmiljø i Fokus
Slides fra uddannelsesdagen i fredags
Deltagerliste til de første uddannelsesdage – arbejdsmiljø i fokus
Aftalen om nyt lønsystem
Husk tilmelding til SU-konference 13.10.11 i Odense
Afskedigede medlemmer kan have ret til feriepenge
HB-info-service
Sidste chance for tilmelding til TR-kursus
Materiale til HB-møde den 22. og 23. september 2011
Statistik over disciplinærsager
Referat fra CSU-møde den 23. juni 2011
Referat fra forbundets kongres den 30. og 31. maj 2011
Høringssvar om uddannelsen til værkmester
Ingen adgang til medlemssystemet – tirsdag
Årets OAO SU-konference
Arbejdsmiljø i fokus
Svarfrist 19. august 2011- Lommebogsoplysninger 2012
Indkaldelse til HB-møde den 22. og 23. september 2011
Indkaldelse til tillidsmandskursus november 2011 og januar 2012
Antal fuldtidsstillinger fordelt på stillingskategori
Fængselsforbundet i medierne 1. halvår 2011
Uddannelsesdag for tillidsrepræsentanter der skal varetage lønforhandlinger den 23.9.2011
Tilskud til møder i 2. kvartal
Arbejdsskadessager – fuldmagter
Resultaterne fra trivselsmålingen
Endeligt referat fra CSU-møde den 28. april 2011
Link til videoklip
Nyt til kalenderen
Invitation til SU Konference – Fokus på Kompetencer
Ændring af regler om magtanvendelse m.v.
Endeligt referat af mødet i Det Centrale Arbejdsmiljøudvalg den 27. april 2011
Praktiske oplysninger om kongressen d. 30. og 31. maj 2011
Referat af HB-møde den 14. og 15. april 2011
Budgetanalyse for flerårsaftalen.
Trivselsundersøgelsen – brev fra PSK
Materiale til den 5. ordinære kongres den 30. og 31. maj 2011
FO’s 110 års jubilæum d. 3. juni 2011
Trivselsundersøgelse 2011
Tilskud til møder i 1. kvartal
HB-info-service
Nyt elektronisk magasin fra OAO
Materiale til HB-møde den 14. og 15. april 2011
Retningslinjer vedr. advokatbistand
Svarprocenten på Trivselsundersøgelse slog rekord
Nyt om Trivselsundersøgelsen 2011
Referat af HB-møde den 2. marts 2011
Afstemning om resultatet af forliget på det statslige område
Udviklingen på erhvervssygdomsområdet i 2010
Referat fra møde den 27. januar 2011 i CAU (Centralt ArbejdsmiljøUdvalg)
Årsregnskab og protokollat 2010
Ny rapport om kvindelige indsattes vilkår i fængslerne
Indkaldelse til HB-møde den 14. og 15. april 2011
Referat af HB-møde den 3. og 4. februar 2011
Indkaldelse til kongres
Referat fra uniformsudvalgsmøde den 11. februar 2011
Ansættelsesformer for værkmestre
Materiale til ekstraordinært HB-møde den 2. marts 2011
Justitsministeren udsender rapport om Kriminalforsorgen.
Ekstraordinært HB-møde den 2. marts 2011 i Valby
Ny Løn – slides fra HB-møde
HB-info-service
Høringssvar vedrørende transporter
Reguleringsordningen udmønter negativt til april
Sag til afgørelse på HB-møde – Nyt Lønsystem
LO holder fagligt stormøde i Odense den 2. februar 2011
Materiale til HB-møde den 3. og 4. februar 2011
Udkast til referat fra CSU møde den 16. december 2010
Ny vejledning om tjenstlige samtaler
Stemmefordeling 2011
Nyt samarbejde med Sandra Vinding
Indkaldelse til HB-møde den 3. og 4. februar 2011