Arkiv 2010

Leder du efter informationer om, hvad der er sket tidligere? Vi har samlet alle tidligere HB-nyheder i vores arkiv. Vælg årsarkiv via venstremenuen.


Nye satser – kørselsgodtgørelse 2011
Indsend spareplan til forbundet senest 7. januar 2011
Referat af møde i CAU (Den Centrale Arbejdsmiljøudvalg) den 17. november 2010
Høring vedr. transport og fremstilling af indsatte
OK11 – offentliggørelse af krav
Referat af HB-møde den 11. og 12. november 2010
Konference om konflikthåndtering hos BAR Service og Tjenesteydelser
Direktoratets anke til Arbejdsmiljøklagenævnet over koncernpåbud
ny vejledning til afdelingsformand og afdelingskasserer om en række organisationsopgaver
Tilskud til møder i 4. kvartal
Kriminalforsorgens tilrettede employer brand
Annoncering af generalforsamlinger
Høringssvar om peberspray
Kriminalforsorgens employer brand
Personalestyrelsen har udsendt et debatoplæg til OK 11
Finansloven 2011
Referat af møde i det Centrale Samarbejdsudvalg d. 16.9.2010
Høring om peberspray og behandlingsgaranti mm. – frist 18. november 2010
Tilmelding kassererkursus 25. november 2010
Folder om forebyggelse og håndtering af mobning
Materiale til HB-møde den 11. og 12. november 2010
Referat af HB-møde den 10. august 2010
Skattefradrag 2010
Forbundets høringssvar om ny ansættelsesprocedure
HB-info-service oktober 2010
Høring om begrænsning af enrumsanbringelse mv. – frist 26. oktober 2010
SU-konference i Nyborg den 15. december 2010
Referat fra møde i HSIU
Indkaldelse til HB-møde den 11. og 12. november 2010
Høring om procedure i ansættelsessager – frist 20. oktober 2010
Kampen mod narko
Tilskud til møder i 3. kvartal
Klage over påbud
Orientering om økonomien
Evaluering uddannelsesdag
Status på uddannelsesdag – arbejdsmiljø i fokus – 30. september 2010
Brev fra direktoratet om feriepenge ved afsked
Oversigt notat fra Lo om finanslovsforslag 2011
Status vedr. uddannelsesdag om arbejdsmiljø den 30. september 2010
Finansministeren visioner og formandens svar
Referat af seneste Hovedsikkerhedsudvalgsmøde
Materiale til HB-møde den 10. august 2010
Indkaldelse til tillidsmandskursus november 2010 og januar 2011
Tilskud til møder i 2. kvartal og edb-tilskud
Lommebog 2011
Fremtidig ansættelse og uddannelse af værkmestre
Indkaldelse til HB-møde den 10. august 2010
Referat af HB-møde den 15. og 16. april 2010
Nyt vedr. besparelserne
Skattesagerne
Fortrolig orientering til hovedbestyrelsens medlemmer om Kriminalforsorgens økonomiske situation
HB-info-service juni 2010
Rapport – Livshistorier og kriminalitet
Referat fra forbundets ekstraordinære kongres den 15. april 2010
Yderligere besparelser som følge af genopretningspakken
Lønkommissionens redegørelse
Ny procedure for behandling af sager om stress og depression
Orientering fra LO om demonstration
Høringssvar om sygefraværspolitik
Vigtige datoer
Direktørkontrakt 2010
Aldersbetinget lr. 20
HB-info-service
HB høring om sygefraværspolitik i Kriminalforsorgen.
Freja udskyder frist for tilbagemelding
Tilskud til møder i 1. kvartal
Præcisering af kontingentforhøjelse
HB-info-service
Materiale til HB-møde den 15. + 16. april 2010
Materiale til kongres
Tilmelding af delegerede til kongres den 15. april 2010
Høring om godtgørelse i forbindelse med tjenesterejser
Referat af HB-møde den 11. og 12. februar 2010
Indkaldelse til HB-møde den 15. og 16. april 2010
Forbundets høringssvar til lovforslaget om en udvidelse af fodlænkeordningen
TR undersøgelsen
tilkøb af overnatning og middag til lokalafdelingernes delegerede den 15. april 2010
Indkaldelse til ekstraordinær kongres
Ekstraordinær kongres – hold the date
Udsendelse af årsrapport/regnskab 2009
Resultat af arbejdsmiljøundersøgelsen 2010
OAO nyhedsbrev om nyt regeringsgrundlag
Til fortrolig orientering – vedr. OAO høring om TR-vilkår
Høringssvar om gejstlig betjening – ansættelse af imamer
Høringssvar om nedsættelse af den kriminelle lavalder
Referat af budgetudvalgsmøde den 8. januar 2010
Vigtig orientering til HB
Materiale til HB-møde den 11. + 12. februar 2010
Vigtig høring om TR og organisationsarbejde
Indkaldelse til HB-møde den 11. og 12. februar 2010
Referat af HB-møde den 18. og 19. november 2009
Lønstigninger for 3. kvartal 2009
Stemmefordeling 2010
Satser kørsel 2010
Overblik over besparelser
Status lejeboliger
Tilskud til møder i 4. kvartal
Vedrørende ansøgninger til Låneforeningen.
Udkast til forslag om lovændring