Arkiv 2009

Leder du efter informationer om, hvad der er sket tidligere? Vi har samlet alle tidligere HB-nyheder i vores arkiv. Vælg årsarkiv via venstremenuen.


Nyhedsbrev og tak for sidst
Vedr. indberetning af lokalkontingenter
Seniorpolitik i praksis
HB infonovember 2009
Spørgeskema arbejdsmiljø – Absolut sidste deadline
Konsekvenser af besparelser og bander
Vedr. spørgeskemaet om arbejdsmiljø
Aldersbetinget lr. 20
Høringssvar – lømmelpakke
Materiale til HB-møde den 18. + 19. november 2009
Info om ansættelser i 2010
Aftale om hospitalsvagter opsagt
Iværksættelse af den ny grunduddannelse
Direktoratets udmelding af justerede normalreaktioner
Vedr. spørgeskemaet om arbejdsmiljø
Nyt fra projekt vold som udtryksform
Orientering vedr. kommende HB-møde
Høringssvar om uniformsregler
Info om den nye grunduddannelse
Influenza A H1N1 – det videre forløb
Indkaldelse til HB-møde den 18. og 19. november 2009
Tilskud til møder i 3. kvartal
Så er det igen galt med økonomien!
HUSK indberetning af kontingent og medlemsændringer
Høring om nyt uniformscirkulære – NB! kort frist
Meddelelse om H1N1-vaccination
Referat fra HB-møde den 19. og 20. august 2009
Arbejdsskadesager – afdelingsbidrag til evaluering
Information om influenza A
Ny stillingsbetegnelse
FORTROLIGT – om årets TR-kursus
Aktuelle nøgletal for Kriminalforsorgen
HB info septemper 2009
SCKK kompetenceudviklingsprojekt – ansøgningsfrist 1. september 2009
Beregning af seniorbonus
Tjek-liste afskedssager
Høringssvar om afvikling af tjenstlige samtaler m.v.
Orientering om lønstigninger maj 2009
Referat af ordinær kongres 25. – 26. maj 2009
Vaccine mod influenza H1N1
Ny deltagerliste til HB-møde
Materiale til HB-møde den 19. og 20. august 2009
Tilmelding til TR-kursus
Lommebog 2010
Status vedr. høring udsendt 8. juni 2009
Indkaldelse til HB-møde den 19. og 20. august 2009
Tilskud til møder i april kvartal
Nyt Fra Nationalt Forskningscenter for Arbejdsmiljø
Notat om krænkende adfærd
Fængselsforbundet optaget i LO
Høring – ny vejledning om afvikling af tjenstlige samtaler
HB-info-service
Anabolske steroider – præcisering af regler
Høring vedr. problemer omkring placering af gravide medlemmer
Opgavefordeling på forbundskontoret
Orientering om telefoni til de indsatte
HR-vision – høringssvar fra Dansk Fængselsforbund
Lønstigninger i den offentlige sektor februar 2009
Ekstraordinært hovedbestyrelsesmøde efter kongressen
Status ny grunduddannelse
Materiale til kongres
Referat fra HB-møde den 1. + 2. april 2009
Faner til kongressen
Beregning af seniorbonus
Høringssvar vedrørende alenearbejde
Nyt om Lunde
HB-nyheder og fortrolighed
Høring over HR-vision – frist den 20. maj 2009
Høringssvar vedrørende bandekriminalitet og Lunde kursuscenter
Status i sag om fortolkning af TR-aftale mv. – fortroligt
CSU- referat af møde den 23. januar 2009
Høring om Kursuscenteret i Lunde – NB! Frist 17. april 2009
HB-info-service
Nyt multiværktøj
Ny statusrapport for 2008 om kriminalitet forøvet af rockere og bander
Materiale til HB-møde den 1. og 2. april 2009
Indkaldelse til Kongres
Referat fra HB-møde den 25. februar 2009
Indkaldelse til HB-møde den 1. og 2. april 2009
Notat om vilkår for optagelse i LO
Nyt om bandekonflikten – FORTROLIGT
Regulering af tjenestemandspensioner mv
Udsendelse af årsrapport/regnskab 2008
Revideret notat fra Direktoratet for Kriminalforsorgen
Referat fra CSU-møde den 23. januar 2009
Høring om alenearbejde
Ny oversigt over datoer for kommende HB-møder
Funktionsbeskrivelse for arrestinspektører
Vigtig rettelse – sammenligningsskemaer Trivselsundersøgelsen
Materiale til HB-møde den 25. februar 2009
Udmøntning af reguleringsordningen
Tjenestefri til deltagelse i HB-møder
Arbejdstilsynet kommer igen
Vedrørende nedbringelse af alenearbejde – Vigtigt!
Evaluering af pjecen om sundhed
Oversigt over datoer for kommende HB-møder
HB-info-service januar 2009
Indkaldelse til HB-møde den 25. februar 2009
Skematisk oversigt over institutionernes resultater i Trivselsundersøgelsen 2008
COIs Rejse- og Uddannelsesfond