Arkiv 2008

Leder du efter informationer om, hvad der er sket tidligere? Vi har samlet alle tidligere HB-nyheder i vores arkiv. Vælg årsarkiv via venstremenuen.


Status Ny Løn og orientering om ny fordeling på forbundskontoret af arbejdsområderne: Arbejdsmiljø/sikkerhedsarbejde og Ny Løn
Nyhed om drift af uniformsbestilling
CSU-referat af 21. november 2008
Referat fra HB-møde november 2008
Nyhedsbreve om ABC økonomi
Lovforslag om at fjerne tjenestemænds mulighed for tilskadekomstpension
Regler for tillidsmandsarbejde – pixi udgaven
Trivselsmåling
Haster – indberetning til SKAT
Yderligere 5 projektbeskrivelser er nu tilgængelige
Materiale til HB-møde den 27. + 28. november 2008
Status på TR og struktur
Indkaldelse til HB-møde den 27. + 28. november 2008
Slipsetvang og evt. fritagelse for brug af slips.
HB-info-service
Referat fra HB-møde oktober 2008
Forhandlingsret til TR-aftalen
Høring om ny handleplansvejledning – frist 28.11.2008
Årsplan – ansættelser 2009
Notat fra ad-hocudvalget vedr. forbundsstruktur mv.
Referat af budgetudvalgsmøde den 30. september 2008
Haster – oplysninger til næste nr. af fængselsfunktionæren
Opsigelse af aftaler
Oversigt over trinvis genåbning af midlertidigt lukkede pladser
Direktoratets brev om opsigelse af aftaler med tillidsrepræsentanter
Indberetning af kontingenter til SKAT for 2008
HB 8.10.2008 – yderligere materiale
Temamøde om SU-aftalen
HB-møde 8.10.2008 – slides
Ny aftale om tillidsrepræsentanter på statens område
Slipseholder – ny uniformsgenstand
Oversigt over nyansættelser 2008
Indkaldelse til ekstraordinært HB-møde den 8. oktober 2008
HB-info-service
Referat fra HB-møde i august
Lønudvikling
Endelig udmøntningsplan
SAVN konference
Orientering vedrørende brug af knive i tjenesten
Ny rapport om voldsomme hændelser
Nyt mus-koncept
Uniform og T-shirt
Materiale til HB-møde den 26. august 2008
Indkaldelse til HB-møde den 26. august 2008 og referat fra HB-møde den 4. juni 2008
Medlemsmøderne
Vedrørende direktoratets høring om anvendelse af TR og organisationsarbejde på institutionerne
Tankedag
Forenede Gruppeliv – ny dækning – nye regler
Pjece om sundhed for de uniformerede medarbejdere i Kriminalforsorgen
CSU-referat af 20. juni 2008
Refusion af kørselsudgifter
Referat af møde i CTU d. 11.06.2008
De Europæiske Fængselsregler i ny dansk oversættelse
Cirkulære om Kompetencefonden ændret
Lommebog 2009
Medlemsmøder
Arbejdstidsaftale for tjenestemænd i staten pr. 1. juli 2008
Nye administrative regler om afsoning på bopælen
Notat om TR-aftalen
Høring om sik.- tillidsrepr.
Barns 2. sygedag – nyt cirkulære
Barselsaftalen er ændret
Nye regler om udelukkelse af indsatte fra fællesskab
Information til nyhedsbreve
Internt brev til direktør
Storstilet hvervekampagne
Ny pensionstabel
Indkaldelse til ekstraordinært HB-møde
Aldersbetinget lr. 20
Ny samarbejdsaftale for staten
Fortroligt – tjenestefri med løn
Salg af lejeboliger
Høringssvar på pjece om mobning
Referat fra HB-møde i april
CSU referat 12.03.2008
Rekruttering 2008
Vedr. Tillidsmandskursus
Pjece om mobning til høring
Regler vedrørende opsigelse af tjenesteboliger
Breve om besparelser og midlertidige lukninger
OK08 stemt hjem
Ny medarbejder på forbundskontoret
Datoer for kommende HB-møder
Lukning af kapacitet
Materiale til HB-møde den 16. og 17. april 2008
Høringssvar på rapport om grundudannelse
Internetproblemer på forbundskontoret
Nyeste faktanotat til hovedbestyrelsen
Kammeradv. om ledelsesretten
CSU referat 12.12.2007
Referat fra HB-møde marts 2008
Ny genvej til medlemssystem
Kammeradvokatrapport
Kammeradvokatens undersøgelse offentliggjort
Indkaldelse til HB-møde den 16. og 17. april 2008
Forbundet kritisk over for besparelser
OK08 – Medlemsbrev til korrektur
OK08 – præsentationsmateriale fra HB-møde
Frihed til organisationsarbejde og JP
Materiale til ekstraordinært HB-møde den 11. marts 2008