Arkiv 2007

Leder du efter informationer om, hvad der er sket tidligere? Vi har samlet alle tidligere HB-nyheder i vores arkiv. Vælg årsarkiv via venstremenuen.


Referat fra HB-møde november 2007
Pressemeddelelse fra OAO Stat ” Politikerne må gerne tage æren for suppedasen”
Annoncering af generalforsamlinger i Fængselsfunktionæren
Møder med lederafdelingen
Kundgørelse 45-2007
Finansministeriets krav til OK08
Kundgørelse 44-2007
Lønudviklingen for 3. kvartal 2007
Haster – indberetning til SKAT
Mobbeundersøgelse udsendt
Kundgørelse 43-2007
Kundgørelse 42-2007
Fejl i mail
Materiale til HB-møde den 27. + 28. november 2007
PM fra Engbo om DR2 udsendelse
Kundgørelse 41-07
Tjenestemandsret – oplæg fra temadagen den 14.11.07
Nyhedsbrev om skattesagerne
Arbejdsskadevejledning
OAO-Stat vedtager overenskomstkrav
Midlertidig arrestinspektørfunktion
Pres på pligtig afgangsalder
Kundgørelse 40-2007
Undersøgelse på AH
Nyt cirkulære om ansættelses- bedømmelses- og forfremmelsesnævn i Kriminalforsorgen
Redegørelse til Rentzmann
Kundgørelse 39-2007
Ekstraordinært HB-møde
Ny aftale om individuel højere pligtig afgangsalder
Aktindsigt i konsulentrapport
Thors svar til Forbundet
Datoer for HB-møder i foråret 2008
Kundgørelse 38-2007
Vejledning om merrejsetid/udstationering for PP’ere
Kundgørelse 37-2007
Kundgørelse 36-2007
Indmeldelsesblanket på hjemmesiden
OAO-Pressemeddelelse om ny CFU-formand
Best Practice for samarbejde
Ny formand for OAO Stat
Indberetning af kontingenter til SKAT for 2007
Kundgørelse 35-2007
Prisoversigt uniform
Stop salg af forbundets lommeknive!
Flere påbud fra Arbejdstilsynet ophævet
Indkaldelse til HB-møde den 27.-28.11.2007
Høring vedrørende nyt MUS-, LUS- og seniorMUS-koncept
Kundgørelse 34-2007
Nyt uniformscirkulærer
Seneste CSU-referat
Problemer med ny uniform
Temadag for HB den 14. november 2007
Ny overenskomst for Grønland (2006-2009)
Vedr. H-tid og VAT
Medlemssystemet opdateret med passive medlemmer
Kundgørelse 33-2007
Referat af Formandsudvalg 15. august 2007
Nyt om uniformsbestilling
Aldersbetinget lønramme 20
Kundgørelse 32-2007
Bestilling af uniformsgrundpakke
Kundgørelse 31-2007
Den ny uniform
Opfordring vedrørende OK08
Fortroligt – narkosag
Fleksjob og A-kasse
Ansøgninger til forbyggelsesfonden
Lønstatistik 2. kvartal 2007
Navision kurser for værkmestrene
Referat fra HB-møde august 2007
Kundgørelse 30-2007
Nye afgørelser fra arbejdsmiljøankenævnet
Indlæg i JP om løn og personale
Tillidsrepræsentantskursus 5. – 8. november 2007
Projektstøtte fra Udviklings- og Omstillingsfonden i 2007
Kundgørelse 29-2007
FM udsender lønstatistik
Ny uniform – intranettet
Pressemeddelelser fra OAO
Høringssvar om ny grunduddannelsen
Høringsvar vedrørende “Private forbindelser”
FU-referat fra 19. juni 2007
Ledelsesstruktur – Fortroligt
Nyt afdelingsfelt i medlemssystemet
Materiale til HB august
Orientering til HB om kronik
Referat fra ordinær kongres 23.-25. maj 2007
Undersøgelse blandt prøveansatte
Rettelser til Vejledende bestemmelser
Indkaldelse til HB-møde
Orientering om aftale for souschefer
Vedr. høring om ny grunduddannelse
Brev til ASK
Referat fra møde i CSU den 6. juni 2007
Temperaturmåling af medarbejdertilfredshed
Høring om den nye grunduddannelse
Private forbindelser med indsatte – høring
Ny rygepolitik i Kriminalforsorgen
Tilbud til værkmestre med den korte uddannelse
Ny lovgivning om mobiltelefoner i fængsler