Afdeling Sjælland

 

Område Sjælland OFTR Henning Mørck 7255 3356
Områdekontor/rejseholdet MTR Jette Nielsen 72554585
Institution Storstrøm
Storstrøm Fængsel ITR Mads Holgersen 4031 1626
Institution Herstedvester
Herstedvester Fængsel ITR John Rasmussen 7255 6692
Institution Jyderup
Jyderup Fængsel ITR Nina Odgaard 7255 2200
Institution Bøgestrømmen
Nykøbing Falster Arrest ITR Peter Steen Hansen 3020 3868
Næstved Arrest MTR Michael Laursen 7255 8220
Maribo Arrest MTR Jan Morten Lytzen 7255 8300
Slagelse Arrest MTR Niels Wismann 5193 2837
Kif Sydsjælland / Lolland Falster MTR Heidi Grønbæk Jensen 6017 0774
Institution Isefjord
Køge Arrest ITR Rolf Peter Hansen 7255 8227
Holbæk Arrest MTR Sten Andersen 7255 8140
Kalundborg Arrest MTR Kim Lundquist 4018 8602
Ringsted Arrest MTR John Strandskov 4084 0899
Roskilde Arrest MTR Henrik Østergaard 2122 4160
Kif Avedøre MTR Susanne Brandi 4055 7636

—————————————————————————————————————————————–

  • OFTR: Områdefællestillidsrepræsentant
  • ITR: Institutionstilllidsrepræsentant
  • MTR: Matrikeltilllidsrepræsentant