Om medlemskabet

Fængselsforbundet repræsenterer fængselsbetjente, værkmestre, uniformerede ledere og institutionsmedarbejdere i Kriminalforsorgen i Danmark, Grønland og på Færøerne. Desuden repræsenterer forbundet fiskerikontrollører i Fiskeristyrelsen. Vi er uafhængige af partipolitik og fokuserer alene på at forbedre vores medlemmers arbejdsliv.


Som medlem af Fængselsforbundet betaler du 460 kroner i kontingent, som dækker alle former for service. Du er altid velkommen til at kontakte din tillidsrepræsentant, områdetillidsrepræsentant eller forbundskontoret, hvis du har behov for hjælp eller rådgivning.

Enkelte steder findes lokale sammenslutninger med et kontingent, der administreres af den lokale tillidsrepræsentant. Disse sammenslutninger har ikke noget med Fængselsforbundet at gøre. Et medlemskab af en sådan sammenslutning er derfor ikke er nødvendig som adgangsbillet til den service, som Fængselsforbundet tilbyder.

Det er vigtigt for Fængselsforbundet, at alle vores medlemmer har lige adgang til faglig bistand.