Fiskerikontrollører

Fiskeridirektoratets Tjenestemandsforening blev stiftet i 2005 og samme år optaget som selvstændig afdeling i Fængselsforbundet.


Fiskeridirektoratets Tjenestemandsforening er en upolitisk forening, som organiserer fiskerikontrolpersonale, der udfører fiskerikontrol på land og i det kystnære område.

Fiskeridirektoratets Tjenestemandsforening har til hovedformål at sikre medlemmerne bedste mulige løn og arbejdsforhold ved at søge størst mulig indflydelse i udvalg og faglige organer.

Fiskeridirektoratets Tjenestemandsforening arbejder for at sikre medlemmerne så gode løn- og arbejdsvilkår som muligt, ligesom vi støtter medlemmerne i en lang række forskelligartede problemer.

Fiskeridirektoratets Tjenestemandsforening udøver sin virksomhed gennem repræsentantskabet, bestyrelsen og tillidsmændene.

Som medlem af Fiskeridirektoratets Tjenestemandsforening har du adgang til forbundets medlemsfordele blandt andet muligheden for at optage lån i Tjenestemændenes Låneforening.

Kontingent
Foreningens kontingent udgør 396 kroner, hvoraf de 369 kroner går til Fængselsforbundet.
Indmeldingsblanket finder du her – efter udfyldelse sendes blanketten til:

Fiskeridirektoratets Tjenestemandsforening
Formand
Fiskerikontrollør Jan Rømer
Strandgården 42
2680 Solrød Strand
Mobil: 72 18 85 05

Gruppelivsforsikring
Foreningens medlemmer har en gruppelivsforsikring gennem Fængselsforbundet, hvor alle medlemmer er dækket med 150.000 kroner ved dødsfald.

Se også fiskeristyrelsen.dk/