Fiskerikontrollører

Fiskeridirektoratets Tjenestemandsforening blev stiftet i januar 2005, og optaget som selvstændig afdeling under Fængselsforbundet i maj samme år.


Fiskeridirektoratets Tjenestemandsforening er en upolitisk forening, som organiserer fiskerikontrolpersonale, der udfører fiskerikontrol på land og i det kystnære område.

Fiskeridirektoratets Tjenestemandsforening har til hovedformål at sikre medlemmerne bedste mulige løn og arbejdsforhold ved at søge størst mulig indflydelse i udvalg og faglige organer.

Fiskeridirektoratets Tjenestemandsforening arbejder for at sikre medlemmerne så gode løn- og arbejdsvilkår som muligt, ligesom vi støtter medlemmerne i en lang række forskelligartede problemer.

Fiskeridirektoratets Tjenestemandsforening udøver sin virksomhed gennem repræsentantskabet, bestyrelsen og tillidsmændene.

Som medlem af Fiskeridirektoratets Tjenestemandsforening har du adgang til visse særlige tilbud blandt andet mulighed for at optage lån i Tjenestemændenes Låneforening.

Kontingent
Forenings kontingent udgør 396 kr. hvoraf de 369 går til Fængselsforbundet.
Indmeldingsblanket finder du her – efter udfyldelse sendes blanketten til:

Fiskeridirektoratets Tjenestemandsforening
Formand
Fiskerikontrollør Kresten Damsgaard
Ørndrupvej 57
7960 Karby
email: krda@fiskeristyrelsen.dk

Gruppelivsforsikring
Foreningens medlemmer har en gruppelivsforsikring gennem Fængselsforbundet, hvor alle medlemmer er dækket med 150.000 kr. ved dødsfald.

Se også fiskeristyrelsen.dk/