Sundhedsordningen - hvad gælder egentlig?

Kriminalforsorgen har i samarbejde med Fængselsforbundet præciseret reglerne for medarbejdernes sundhedsordning, der leveres af Aleris-Hamlet.


Hvad omfatter ordningen?

  • Sundhedsordningen indeholder en fysisk og en psykisk del. Den fysiske består af fysioterapi, kiropraktik, fysiomassage samt zoneterapi. Den psykiske består af akut og ikke akut behandling.
  • Ordningen kan kun benyttes til arbejdsrelaterede lidelser; uanset om der er tale om fysiske eller psykiske forhold. Det skyldes skattemæssige årsager.

Hvordan får du kontakt til sundhedsordningen?

  • Der bestilles tid til fysisk behandling og psykologhjælp via opkald til Sundhedsordningens visitationslinje på telefon 72 55 44 95. Telefonen er åben alle hverdage mellem klokken 8 og 20.
  • Har du behov for psykologhjælp, kan du forvente at få en tid inden for fem hverdage. Du vil som udgangspunkt blive ringet op inden for en time, nogle gange kan der gå en dag. Har du ikke hørt noget samme dag, er du velkommen til at ringe igen, da der kan være sket en fejl i forbindelse med notering af nummer eller lignende. Husk også at give et nummer, hvor du rent faktisk kan kontaktes.
  • Er der tale om akut krisehjælp, kommer der en psykolog til tjenestestedet indenfor 60-90 minutter. Bemærk, at tilkald af akut krisehjælp er en ydelse, der betales særskilt for af tjenestestedet. Derfor kan det kun rekvireres af en leder.

Hvem afgør, om du har behov for behandling – og i hvilket omfang?

  • Det er altid det sundhedsfaglige personale, der afgør, hvorvidt der er tale om en arbejdsrelateret lidelse. Er du i tvivl, kan du derfor med fordel kontakte visitationslinjen for en drøftelse. Viser det sig, at din lidelse primært er privatrelateret, tilbydes der telefonisk rådgivning i, hvilke tilbud du kan få i det offentlige system. Hvis du har en privat sundhedsforsikring, kan du henvende dig der for de lidelser, der ikke kan afhjælpes via sundhedsordningen.
  • Hver gang du har modtaget tre fysiske behandlinger, skal du kontakte visitationslinjen på ny. I denne dialog vil der blive spurgt ind til din lidelse, behandlingseffekt etc. Dette er alene for at sikre, at der sker fremdrift i dit behandlingsforløb samt for at vurdere, om der skal sættes ind med andre behandlingstilbud til dig.
  • Efter fire psykologtimer skal du kontakte visitationslinjen på ny. I denne dialog vil der blive spurgt ind til din lidelse, fremdrift, kemi etc. Dette er alene for at sikre fremdrift i forløbet.
  • Det er suverænt en sundhedsfaglig vurdering, der afgør, hvor mange behandlingstimer du har brug for. Det betyder, at hverken du eller din leder eller andre med interesse heri kan kræve, at du får flere behandlinger, end behandleren finder, der er grundlag for – uanset om det er fysisk eller psykisk relateret.
  • Både før og efter et behandlingsforløb, vil du blive bedt om at svare på nogle spørgsmål – og evaluere forløbet. Det er vigtigt, at du sørger for at evaluere forløbet. Kun på den måde kan Kriminalforsorgen sikre sig, at vi har en god ordning med kvalitet i behandlingen.