TRIVSELSMÅLING 2011

Resultaterne fra Kriminalforsorgens trivselsmåling opgjort på de enkelte sektorer.


Rapport åbne fængsler / Matrix åbne fængsler

Rapport lukkede fængsler  / Matrix lukkede fængsler

Rapport Københavns Fængsler

Rapport Arresthusene Sjælland / Matrix Arresthusene Sjælland

Rapport Arresthusene Nord- og Midtjylland / Matrix Arresthusene Nord- og Midtjylland

Rapport Arresthusene Syd-, Sønderjylland og Fyn / Matrix Arresthusene Syd-, Sønderjylland og Fyn

Rapport Pensioner / Matrix Pensioner

Rapport DfK og KUC / Matrix DfK og KUC

Rapport Afdelinger / Matrix Afdelinger