07.06.2024

Fængselsbetjente er rekorddyre at forsikre

Til næste år koster det 6.239 kroner for Kriminalforsorgen at forsikre en fængselsbetjent. Det er 22 gange mere, end hvad det koster at forsikre en sygeplejerske.

Det er blevet markant dyrere at forsikre fængselsbetjente mod arbejdsskader og nedslidning de senere år. Faktisk er fængselsbetjente langt de dyreste at forsikre i Arbejdsmarkedets Erhvervssikring.

For fem år siden lød forsikringsudgiften på knap 600 kroner per medarbejder i Kriminalforsorgen. Til næste år koster samme forsikring 6.239 kroner. Det er en ti-dobling for branchen, der også dækker over brandmænd, politibetjente og militærfolk.

Arbejdsmarkedets Erhvervssikring oplyser, at årsagen til den voldsomme prisstigning er, at der betales større og flere erstatninger til netop denne gruppe.

“Dét, der har fået bidragssatsen til at stige for fængselsbetjente, er primært en stigning i erstatningsudbetalingerne i brancheundergruppen,” skriver erhvervssikringen i en mail til fagbladet.

Ekstraregning på 10,2 millioner til Kriminalforsorgen
Det er Kriminalforsorgen, der tegner forsikringerne på deres medarbejdere igennem AES. I år bruger de 17,6 millioner kroner på den post. Det beløb stiger til 27,8 millioner kroner i 2018. Det oplyser Jørgen Pedersen, der er chef for Koncern Ressourcer i Direktoratet for Kriminalforsorgen.

Jørgen Pedersen ærgrer sig over de 10,2 millioner kroner, der skal bruges mere: “Det er en ubehagelig overraskelse, at den udgiftspost stiger så meget, da vi jo skal finde de ekstra penge i budgetterne,” siger han.

‘Et vink med en vognstang’ om et opslidende job
Fængselsforbundets formand Kim Østerbye ser de voldsomme prisstigninger som en tydelig indikator for det belastende arbejdsmiljø i Kriminalforsorgen.

“Når forsikringspræmien på fængselsbetjente er blevet ti gange højere i løbet af få år, er det et ‘vink med en vognstang’, om at arbejdsmiljøet er alt for råt, hårdt og opslidende. Det kan undre mig, at Kriminalforsorgen år efter år ikke gør mere for at forebygge skader på ansattes liv og helbred. Nu bliver de i stedet nødt til spare andre steder, fordi medarbejdere bliver ødelagt,” siger han.

Sygeplejersker er 22 gange billigere
Sammenligner man fængselsbetjente med andre offentligt ansatte, er der stor forskel på forsikringssummen. Sygeplejersker er for eksempel 22 gange billigere at forsikre end fængselsbetjente. Her er den årlige omkostning per medarbejder 283 kroner. Skolelærere er næsten lige så billige, de koster kun 315 kroner at forsikre.

Den næstdyreste gruppe at forsikre, er bygge- og anlægsgruppen. De ligger dog stadig langt under fængselsbetjentene i forsikringspræmie. Det koster 2.080 kroner at forsikre en struktør eller murer i AES i 2018. Hvilket er under en tredjedel af præmien for en fængselsbetjent.

Af Kristian Westfall