22.02.2019

Lønnen stiger

Den 1. oktober 2018 stiger lønnen med 0,5 procent. Det betyder i gennemsnit cirka 1.800
kroner mere årligt for en fængselsbetjent. Rammen er på 8,1 procent de næste tre år.
Næste lønstigning kommer 1. april 2019.