Fængsel i Kosovo lagt i dvale

Planerne om at leje 300 pladser til udvisningsdømte udlændinge i Giljan i Kosovo er sat i bero. Der mangler finansiering til løsningen.

Finansieringskilden bestod af en ny moms på kunst og kultur, som Danmark er forpligtet til at indføre ifølge en EU-dom. Der var dog ikke politisk flertal for denne løsning.

Problemerne med finansieringen betyder, at der mangler over 200 millioner kroner på næste års finanslov til Kriminalforsorgen. Det betyder blandt andet, at Kosovo lægges i mølposen.

Fængslet i Kosovo var budgetteret til at koste 1,5 milliarder kroner over ti år.