Elever kan fortsat tage vagter under skoleophold

Også i 2022 vil det være muligt for fængselsbetjentelever at tage vagter under skoleophold og VFU. Det er aftalt mellem Fængselsforbundet og direktoratet i dag.

Der gælder følgende vilkår:

  • Ved ekstraordinært behov kan elever frivilligt tage én ekstravagt pr. weekend under skoleophold og VFU.
  • Vagterne kan kun tages på eget tjenestested og på samme betingelser som under tjeneste uden for skoleophold.
  • Det er frivilligt for eleverne at deltage.
  • Eleverne må ikke sættes på vagt i weekender før og efter skoleophold eller dagen før VFU.