Afstemning om OK18


Overenskomstresultatet skal til urafstemning blandt statens ansatte, før det endeligt er godkendt og kan træde i kraft.

Fængselsforbundets medlemmer stemmer elektronisk via dette link. Log ind med NemID.

Afstemningen lukker torsdag den 31. maj klokken 12. Afstemningen er fortrolig. Fængselsforbundet har alene adgang til det samlede resultat.


Hvorfor skal jeg indtaste mit cpr-nummer efter at have logget ind med mit NemID?: NemID videregiver af sikkerhedsgrunde ikke dit CPR-nummer, når du logger ind. Første gang, du logger ind i afstemningssystemet med dit NemID, ved vi derfor ikke, hvem du er, og beder dig derfor skrive dit CPR-nummer.


Særligt for færøske medlemmer: Stem via dette link. Log ind med jeres fødselsdato (ddmmåå) og den valgkode, I får tilsendt.


HVAD STEMMER VI OM?

Der blev den 27. april 2018 indgået overenskomst for statens 180.000 ansatte. Overenskomstresultatet gælder for de næste tre år og er indgået mellem ministeren for offentlig innovation og de faglige organisationer i staten (CFU).

Overenskomstresultatet har tre hovedoverskrifter:

  1. Reallønsfremgang: Der er aftalt en ramme på 8,1 procent for de næste tre år. Heraf udgør de generelle lønstigninger 6,07 procent, hvilket er den lønstigning, alle får mere i lønningsposen. Det svarer til minimum 1.600 kroner mere om måneden for alle fastansatte medlemmer af Fængselsforbundet. Prisudviklingen forventes at være på 4,9 procent i de kommende tre år. For dig betyder det, at du kan forvente at få en reallønsfremgang på lidt over 1 procent.
  1. Væk med privatlønsværnet: Privatlønsværnet er afskaffet ved disse overenskomstforhandlinger. Vi går nu tilbage til den gamle reguleringsordning, som sikrer, at lønud­viklingen i staten er forbundet med den private sektor på sådan en måde, at den statslige sektor ikke ender med en lønudvikling, som er meget lavere end i det private.
  1. Sikring af den betalte spisepause: Vi har sikret den betalte spisepause som en overenskomstmæssig ret for alle, der har den i dag.

Hvorfor fik vi ikke mere?


Sådan bliver overenskomsten udmøntet:

Læs mere  i denne pjece: