Stop volden

Der er åbenlyst et problem med sikkerheden i fængslerne. Volden mod personalet er steget markant de seneste tre år. Det er stærkt kritisabelt, at vores medlemmer dagligt udsættes for vold. Derfor skal der sættes meget kraftigere ind for at stoppe volden.


VOLD OG TRUSLER MOD FÆNGSELSBETJENTE ER STEGET MED 50 PROCENT PÅ ET ÅR
I 2016 har der været 50 procent flere vold- og trusselsepisoder mod fængselsbetjente end i 2015.


VOLD, SYGEFRAVÆR OG OVERARBEJDE STIGER MARKANT
Arbejdsmiljøet i fængsler og arresthuse bevæger sig i den forkerte retning.


VOLDEN ER RYKKET IND I DE ÅBNE FÆNGSLER
Miljøet har ændret sig radikalt i de åbne fængsler. Antallet af overfald mod personalet er næsten fordoblet på et år.