Relevante links


Retsinformation
Forbrugsforeningen
Kriminalforsorgens idrætsforening (KRIFO)
Tjenestemændenes forsikring
Tjenestemændenes låneforening
Forenede Gruppeliv
Mølholm Forsikring
Fængselshistorisk Selskab
International Corrections and Prisons Association                                                            Personaleadministrative Vejledning

Faglige organisationer

Offentligt ansatte organisation
Statens Samarbejdssekretariat
CFU – Centralorganisationers Fællesudvalg
Min A-kasse
Politiforbundet
Norsk Fengsels- og Friomsorg
Facket för Service och kommunikation – Sverige
Friomsorgen i Finland
Kriminalforsorgsforeningen
Fængselslærerforeningen
HK-Kriminalforsorgen

Ministerier, styrelser mv.

Statens Center for Kompetence og Kvalitetsudvikling (SCK)
Told og Skat
Direktoratet for Kriminalforsorgen
Kriminalforsorgen i Grønland
Folketingets Ombudsmand
Justistsministeret
Beskæftigelsesministeriet
Social- og Indenrigsministeriet
Finansministeriet
Folketinget

Arbejdsmiljø

Arbejdsskadestyrelsen
Arbejdstilsynet
Branchearbejdsmiljørådet (BAR service & tjenesteydelser)