Sådan får du hjælp fra forbundet

Som medlem af Fængselsforbundet betaler du 460 kroner i kontingent. Dette dækker alle former for service.


Du er altid velkommen til at kontakte din tillidsrepræsentant, områdetillidsrepræsentant eller forbundskontoret, hvis du har behov for hjælp eller rådgivning.

Enkelte steder findes lokale sammenslutninger med et kontingent, der administreres af den lokale tillidsrepræsentant. Disse sammenslutninger har ikke noget med Fængselsforbundet at gøre. Et medlemskab af en sådan sammenslutning er derfor ikke er nødvendig som ”adgangsbillet” til den service, som Fængselsforbundet tilbyder.

Det er vigtigt for Fængselsforbundet, at alle vores medlemmer har lige adgang til faglig bistand.


Hvem skal man ringe til, når man har brug for hjælp?

TILLIDSREPRÆSENTANTEN ER TOVHOLDER
Vores tillidsrepræsentanter er omdrejningspunktet for alle de ting, som vi hjælper vores medlemmer med. Uanset om det drejer sig om arbejdsskader, tjenestetid, løn, afsked, disciplinærsager, ferie, barsel eller pension, skal du derfor ringe til din tillidsrepræsentant først. Han eller hun hjælper dig videre og holder kontakten under hele forløbet.

OMRÅDETILLIDSREPRÆSENTANTEN HÅNDTERER SAGEN
Områdetillidsrepræsentanten tager sig af den egentlige sagsbehandling af de fleste medlemssager. Det sikrer, at din sag bliver håndteret af en specialist på området. Områdetillidsrepræsentanten varetager også dine interesser over for områdeledelsen.

De fire områdetillidsrepræsentanter er:

  • København og Nordsjælland: Erik Larsen
  • Sjælland: Henning Mørck
  • Midt og Nordjylland: Brian Hedensted
  • Fyn, Syd- og Sønderjylland: Brian Kristiansen

Se kontaktinfo her.

FORBUNDSKONTORET HJÆLPER I SÆRLIGE SAGER
Forbundskontoret i Valby håndterer komplekse medlemssager og varetager medlemmernes overordnede interesser i forhold til løn, arbejdsmiljø, uddannelse, pension med videre.

Læs også pjece: