Nye medlemmer

Fængselsforbundet har ca. 3.600 medlemmer og repræsenterer fængselsbetjente, værkmestre og uniformerede ledere i Kriminalforsorgen i Danmark, Grønland og på Færøerne. Desuden repræsenterer forbundet fiskerikontrollører i NaturErhvervsstyrelsen. Vi er uafhængige af partipolitik og fokuserer alene på at forbedre vores medlemmers arbejdsliv.


Hvis du gerne vil være medlem af Fængselsforbundet, kan du finde indmeldelsesblanketten og læse forbundets intropjece her.

Indmeldelsesblanket

Pjece: Velkommen til Fængselsforbundet

Husk at tilmelde dig vores generelle nyhedsbrev her – og vores nyhedsbrev kun for medlemmer her.

Læs en kort introduktion til forbundet: