TJENESTEMÆNDENES LÅNEFORENING

Som tjenestemand kan du optage lån i Tjenestemændenes Låneforening, der afdrages ved løntræk. Som elev kan der, efter mindst 1 års medlemskab af Fængselsforbundet, lånes op til kr. 25.000.


Efter fastansættelse (det vil sige efter to eller tre år) kan der lånes op til ca. et halvt års grundløn. Lån på f.eks kr. 25.000.00 afdrages over tre år med ca. kr. 800.00 pr. måned. Lån på f.eks kr. 100.000.00 afdrages over fem år med ca. kr. 2.000.00 pr. måned.

Ansøgningsskema udfyldes og underskrives og afleveres til din lokale tillidsrepræsentant – husk også at medsende en kopi af din sidste lønseddel.

Du kan få skemaet af din tillidsrepræsentant eller finde det på www.tjlaan.dk.

laaneforeningen