GRUPPELIVSORDNINGER

Som ansat i Kriminalforsorgen og medlem af Fængselsforbundet, er du omfattet af to gruppelivsordninger.


Den ene Gruppelivsaftale er indgået mellem Finansministeriet, Centralorganisationernes Fællesudvalg og Forenede gruppeliv. Ordningen har en dødsfaldsdækning på kr. 370.000,00 børnesum på kr. 30.000,00 for gruppemedlemmer som efterlader børn under 21 år. Derudover er der en dækning på kr. 100.000,00 ved visse kritiske sygdomme til dig og kr. 50.000 hvis dit barn får en af de kritiske sygdomme.

Den anden Gruppelivsaftale er indgået mellem Fængselsforbundet og Forenede gruppeliv med en dødsfaldsdækning på kr. 150.000,00. Se forsikringsoversigten.

Der findes særlige regler omkring kritisk sygdom, begunstigelse, præmiefritagelse, udbetaling og fortsættelsesforsikring, som du kan få oplyst af din lokale tillidsmand. Såfremt du ønsker at dødsfaldssummen skal tilfalde andre end dine retmæssige arvinger, skal dette meddeles hurtigst muligt til Forenede Gruppeliv, på blanketter, der udleveres af henholdsvis din lokale ledelse og din tillidsrepræsentant eller hent blanketten her begunstigelsesblanket.

De to gruppelivsaftaler har følgende numre :
Forbundets aftale : 89067
Statens aftale : 85034

Se mere på: Forenede Gruppeliv.dk