Behandlingsforsikring

Du kan tegne behandlings- og sundhedsforsikring hos Mølholm via forbundet. Med forsikringen er du sikret behandling på privathospital inden for ti dage. Desuden er der adgang til psykiske og fysiske behandlingstilbud mv. Man skal se ordningen som et supplement til den almindelige sygesikring.


behandlingsforsikring

Forsikringen kan tegnes af alle forbundets medlemmer, og kan udvides til også at omfatte ægtefælle/samlever samt børn under 21 år. Der kræves ingen helbredsoplysninger for at tegne forsikringen.

Privathospitalet Mølholm er beliggende i Vejle. Af hensyn til dem der er bosat i Østdanmark, er der oprettet en filial i København, hvor man kan tilbyde undersøgelser og mindre operative indgreb.

Hvis du vil tilmelde dig behandlingsforsikringen, kan du gøre det her